งานนักเรียน 3_2553

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน 3_2553 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.  นักเรียนใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด สร้างแผนผังการบริหารโรงเรียน ดังภาพ

2.  ตั้งค่าหน้ากระดาษที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ ดังนี้

2.1  แนวนอน

2.2 กำหนดเส้นขอบหน้ากระดาษ

2.3 กำหนด ลายน้ำ โดยกำหนดข้อความเป็นชื่อ ของนักเรียนเอง

ขั้นตอนดังภาพ

3. แทรก แผนผังองกรค์ ดังภาพ

4. ใส่ข้อมูล แผนผังการบริหารโรงเรียน ดังภาพ(ด้านล่าง)

5.  บันทึกงานใน ไดร์ D ในโฟลเดอร์ของตนเอง ชื่อ แผนผัง

ชิ้นงาน 3_2553


Posted on ธันวาคม 1, 2010, in คอมพิวเตอร์, งานนักเรียน and tagged , , . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน งานนักเรียน 3_2553.

การแสดงความเห็นถูกปิด