Monthly Archives: มกราคม 2011

ติว NT & ONET กับ โอปอจังดอทคอม

สำหรับช่วงนี้ นักเรียนหลายคนกำลังเตรียมตัว สำหรับการสอบ NT /// ONET สำหรับคุณครู ก็ช่วยกัน ติวสอนเทคนิคต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบได้คะแนนสูง การทดลองทำข้อสอบบ่อย ๆ มาก ๆ ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทั้ง นักเรียน และ ครู ต่างเลือกใช้ ค่ะ

แนะนำเว็บดี เลยขอ แนะนำ เว็บ โอปอจังดอทคอม ซึ่งรวบรวมแนวข้อสอบ ไว้ ให้ทดลองทำดู ตลอดจนมี สาระความรู้ต่างๆ เช่น ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ  สำหรับ เว็บ โอปอจังดอทคอม นั้น เป็นเว็บเล็ก ๆ ที่่เน้นการนำเสนอสาระ ความรู้ จึงเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ครู นักเรียน จะสามารถหาความรู้ได้ ในโลกออนไลน์ค่ะ  ลองเข้าไปชม และให้กำลัง เว็บดี ๆ ที่   http://oporjang.com/

งานนักเรียน 2_2554

งานนักเรียน 2_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การใช้งาน แม่แบบเอกสาร ของ โปรแกรม Word 2007 ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถสร้างงานเอกสารได้ สวย ง่าย รวดเร็วค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ ทำรายงาน โดยใช้แม่แบบเอกสาร (รายงาน)

เรื่อง จังหวัดลพบุรี

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com (เหมือนเดิม ค่ะ)

ขั้นตอนการใช้ แม่แบบเอกสาร

1.  คลิกปุ่ม ออฟฟิต –> สร้าง   ดังภาพ

2. เลือก แม่แบบ รายงาน  คลิก ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน

Read the rest of this entry

งานนักเรียน 1_2554

งานนักเรียนชิ้นที่ 1_2554

ให้นักเรียนทำงานเอกสารจากโปรแกรม word 2007 ส่ง โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  กำหนด การวางแนวกระดาษ ให้เป็น แนวนอน…(คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ) ดังภาพ

2. ให้นักเรียน ค้นประวัติของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อย่างย่อ ) จากนั้นคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์เพื่อวางในชิ้นงาน Read the rest of this entry

วันเด็กแห่งชาติ 2544

เด็กเอ๋ยเด็กดี

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน (ซ้ำ)

หนึ่ง นับถือศาสนา

สอง รักษาธรรมเนียมมั่น

สาม เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์

สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู

หก เป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด

เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ..(จบ)

……..เพลงนี้ เชื่อว่าหลายคนได้เคยได้ยินได้ฟัง และอาจจะได้ร้องมาแล้ว…ซึ่งว่า Read the rest of this entry