งานนักเรียน 1_2554

งานนักเรียนชิ้นที่ 1_2554

ให้นักเรียนทำงานเอกสารจากโปรแกรม word 2007 ส่ง โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  กำหนด การวางแนวกระดาษ ให้เป็น แนวนอน…(คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ) ดังภาพ

2. ให้นักเรียน ค้นประวัติของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อย่างย่อ ) จากนั้นคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์เพื่อวางในชิ้นงาน

3. นักเรียน กำหนดรูปแบบอักษร ขนาดตัวอักษร สี ให้สวยงาม

4. นักเรียนสร้างคอลัมน์ 3 คอลัมน์ ดังภาพ

ขั้นตอนการสร้างคอลัมน์

ผลลัพธ์ ถ้าเลือก สาม ผลคือ ข้อความจะถูกแบ่งเป็น 3 คอลัมน์


5.  นักเรียนจัดตกแต่งให้สวยงาม ส่ง ผลงานทาง e-mail    koonkrunuy@gmail.com

6. บันทึกผลงาน ชิ้นที่ 1_2554  ไดร์ D: โฟลเดอร์ ของตนเอง ตั้งชื่อไฟล์ “สมเด็จพระนารายณ์

ตัวอย่างชิ้นงาน

โฆษณา

Posted on มกราคม 23, 2011, in คอมพิวเตอร์, งานนักเรียน and tagged , , , , . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน งานนักเรียน 1_2554.

การแสดงความเห็นถูกปิด