งานนักเรียน 3_2554

งานนักเรียน 3_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การแทรกแผนภูมิ ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถนำเสนองานด้วย แผนภูมิ ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ แทรกแผนภูมิ  ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการแทรกแผนภูมิ

1.  คลิก แทรก  –>  แผนภูมิ ดังภาพ

2. เลิอกรูปแบบของ แผนภูมิ ที่ต้องการ ในที่นี้ ให้เลือก รูปแบบแผนภูมิ คลอลัมน์ —> แผนภูมิ คลอลัมน์แบบกลุ่ม จากนั้น กด ตกลง

3. ปรากฎ หน้าต่างการทำงาน โปรแกรมเวิร์ด (แผนภูมิ)  และโปรแกรมเอ็กเซล (ใส่ข้อมูล) ดังภาพ

4. ใส่ข้อมูล สำหรับสร้างแผนภูมิ ในส่วนของโปรแกรม excel ซึ่งการทำงานเหมือนกับใช้งานโปรแกรม excel ทั่วไป

ดังนั้นให้ ลอง ข้อมูล ผลการเรียนของนักเรียน และสมมุติคะแนน ในตารางข้อมูล ดังภาพ

5. ตกแต่ง ใส่สี แผนภูมิ โดย คลิก ลักษณะด่วน แล้วจึงเลือกสีสันที่ต้องการ ดังภาพ

6. ได้ แผนภูิมิ ตามต้องการ จากนั้นปิดโปรแกรม excel สำหรับการตกแต่ง หรือการใช้งาน แผนภูมิ ที่แทรกมานั้น  ก็ใช้งานปกติในคำสั่ง หรือรูปแบบต่าง ๆ เหมือนการแทรกรูปภาำพทั่วไป

7. เมื่อนักเรียนทำ แทรกแผนภูมิ แล้ว ให้บันทึกงานใน ไดร์ D ในโฟลเดอร์ ของตนเอง ตังชื่อ งาน   แผนภูมิ

8. ส่งงานครูได้ที่ E-mail : koonkrunuy@gmail.com

โฆษณา

Posted on กุมภาพันธ์ 9, 2011, in คอมพิวเตอร์, งานนักเรียน and tagged , , , , . Bookmark the permalink. 71 ความเห็น.

 1. ด.ช.ชยพล กุศลวงษ์ ป.6/6 เลขที่1

  ก็..พอทำได้คร้าบ ไม่ค่อยยาก

 2. ณัฐชา ขันทา ป.6/6 เลขที่ 43

  ก็พอทำได้ค่ะ ง่าย

 3. ด.ช.นิพันธ์ โสมดี

  v+vงานง่ายมากครับv+v 555+

 4. ด.ญ.วรรณพร แย้มทรัพย์ป.6/6เลขที่ 28

  งานนี้ง่ายมากค่ะ ใครก็ทำได้

 5. ด.ญ.สุนิสา หมื่นที ป.6/6เลขที่27

  ก็ยากค่ะ แต่ทำได้

 6. ด.ญ.วรรณพร แย้มทรัพย์ป.6/6เลขที่ 28

  ง่ายมากค่ะ

 7. ด.ช.ธนสรณ์ แสงทอง ป.6/6 เลขที่ 9

  อยากให้ทำงานง่ายๆแบบนี้อีก

 8. ด.ญ.สุนิสา หมื่นที ป.6/6เลขที่27

  ง่ายค่ะทำได้

 9. ด.ช.เจนวิทย์ โสตะวงศ์

  ง่ายมากครับ__>_<__ : )

 10. ธรรมพร พลศักดิ์

  งารนนี้ง่ายมากค่ะ ทำได้สบายๆๆเลยค่ะ

 11. ด.ญ.นัฐศมล รอดหงษ์ทอง ป.6/6 เลขที่21

  ตั้งใจทำแล้วทำได้ กล้วยๆ

 12. สุวีรยา สมานกุล

  งานพอทำได้ค่ะ

 13. ด.ญ.ณิชา ถาวรกาย ป.6/7 เลขที่ 26

  งานนี้ก้พอทำได้ค่ะ ไม่ค่อยยากเท่าไร

 14. ด.ช. วรรลภ ยะโสธร ป.6/7 เลขที่ 5

  งานง่ายมากๆครับ

 15. นภัสสร กอสุวรรณ ป.6/7 เลขที่29

  ง่ายมากค่ะ

 16. ด.ช.สุวิชา กันหากุล 6/7 เลขที่ 6

  เรียบร้อยครับ ง่ายมาก

 17. พนพกร สิงหา ป.6/7 เลขที่20

  ง่ายมากครับ

 18. ณัฐวัตร สุวรรณพานิชย์

  พอได้

 19. นิศากร พัฒนงาม 6/7

  ง่ายค่ะ ทำได้