งานชิ้นที่ 4_2554

งานนักเรียน 4_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การเชื่อมโยงเอกสาร โดยจะเป็นการเชื่อมโยงภายในเอกสาร ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ คำขวัญประจำจังหวัด 3 จังหวัด ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นคว้า หา ข้อมูล คำขวัญประจำจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด

2. จัดเอกสาร ดังนั้น

 • หน้าที่ 1  พิมพ์ รายชื่อจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด (ที่ค้นคว้าข้อมูลไว้แล้ว)
 • หน้าที่ 2-4 พิมพ์ ชื่อจังหวัด คำขวัญ จังหวัดละ 1 หน้า ตกแต่งให้สวยงาม

3. การเชื่อมโยง ภายในเอกสาร

 • กำหนดที่คั้นหน้า  ดังนี้   คลิกหน้าที่ต้องการจะเชื่อมโยงไป (ในตัวอย่าง หน้าที่ 2)….. แทรก—> ที่คั้นหน้า —> ตั้งชื่อ ลพบุรี —> คลิก  เพิ่ม ดังภาำพ

ตั้งที่คั้นหน้า ให้ครบทุกหน้าที่ต้องการเชื่อมโยง…ซึ่งในตัวอย่าง จะ ตั้งที่คั้นหน้า 3 หน้า คือ ชื่อ ลพบุรี สิงห์บุรี ขอนแก่น

 • กำหนดการเชื่อมโยง ภายในเอกสาร ดังนี้

1)  ลากคลุมข้อความที่ เป็นตำแหน่งการเชื่อมโยง

2) ใช้คำสั่ง  แทรก —-> การเชื่อมโยงหลายมิติ—-> กำหนดตำแหน่งการเชื่อมโยง รายละเอียด ดังภาพ

กำหนดการเชื่อมโยง จนครบที่ต้องการ

 • ทดสอบการเชื่อมโยง โดยการ นำตำแหน่ง เคอร์เชอร์ ไว้ที่ คำว่า จังหวัดลพบุรี จากนั้น กดปุ่ม Ctrl+คลิก การแสดงผลก็ไปตำแหน่ง หน้า คำขวัญจังหวัดลพบุรี

4.  นักเรียนบันทึกงาน ชื่อ การเชื่อมโยง ส่งงานที่  E-mail : koonkrunuy@gmail.com


>>>>ตัวอย่างงาน<<<<Posted on กุมภาพันธ์ 17, 2011, in คอมพิวเตอร์, งานนักเรียน and tagged , , . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

 1. เด็กหญิงปานประดับ หริรักษ์ ป.6/7 เลขที่32

  คำขวัญประจำจังหวัด

  จังหวัดขอนแก่น

  จังหวัดร้อยเอ็ด

  จังหวัดลพบุรี

  จังหวัดขอนแก่น
  “พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์ลือก้อง เหรียญทองมวยโอลิมปิก”

  จังหวัดร้อยเอ็ด
  “ร้อยเอ็ดเพชรอีสาน พลาญชัยบึงงาม เรืองนามพระสูงใหญ่ ผ้าไหมชั้นดี สตรีโสภา ทุ่งกุลาสดใส งานใหญ่บุญผะเหวด”

  จังหวัดลพบุรี
  “วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เกริกก้องแผ่นดินทอง สมเด็จพระนารายณ์”