งานนักเรียน รับเปิดเทอม….ปีการศึกษา 1/2554

สวัสดีค่ะนักเรียน สำหรับปีการศึกษาใหม่…เพื่อให้คุณครูรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น  ให้นักเรียนกรอข้อมูลนักเรียน…โดยทำตามรายละเอียดดังนี้

1. คลิกที่ กรอกข้อมูล ดังภาพ 

2.  กรอกข้อมูลนักเรียนตามรายการ…เน้นว่า “ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง” เท่านั้น

* สีแดงแสดงว่า ข้อมูลนัั้น นักเรียนจำเป็นต้องตอบค่ะ

3. กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก ส่ง ค่ะ

เสร็จงานชิ้นแรกค่ะ…ง่ายนิดเดียวเองนะค่ะ…แต่สำคัญมากเพราะ ช่วยให้คุณครูจัดการเีรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ

โฆษณา

Posted on พฤษภาคม 18, 2011, in งานนักเรียน and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink. 42 ความเห็น.

 1. ครูครับผมส่งงานแล้วคร๊าบๆ

 2. ดีครับครู

 3. ด.ช.ปัญญาพงษ์ สอนเถื่อน

  ส่งไปเเล้วนะครับ

 4. ด.ญ.จิดาภา ดวงศิริ

  ครูค่ะ ส่งงานแล้วค่ะ !

 5. ด.ญมีนตรา อัคคีโรจน์

  งานน่าสนุกดีค่ะ

 6. ด.ช. พิสุทธิ์ ร่มโพธิ์ทอง

  ผมส่งงานเเล้วครับ

 7. ด.ช.พุทธืพันธ์ ระยางกูล

  ผมทำงานเส็จแล้วครับ

 8. ด.ช.พุทธืพันธ์ ระยางกูล ม.1/2

  ผมทำงานเส็จแล้วครับครู

 9. ด.ช.อานนท์ พุ่มศิริ ม1/2

  ผมส่งที่กรอกฃื่อแล้วครับ

 10. ด.ช.วรรลภ ยะโสธร ม.1/2

  ส่งงานอันใหม่แล้วครับ

 11. ด.ญ.ณัฐชา ขันทา .1/2

  ส่งงานแล้วค่ะ

 12. ด.ญ.ณัฏฐณิชา พิมพ์จันทร์ ม.1/3

  ส่งงานแล้วค่ะ

 13. ด.ญ.ชนมล เรือนงาม ม.1/3

  ส่งงานแล้วค่ะ

 14. ด.ญ.ปานประดับ หริรักษ์ ม.1/3

  ส่งงานให้แล้วนะคะ

 15. ด.ญ.สุนิสา หมื่นที ม.1/3

  กรอกแล้ว ส่งแล้วค่ะ

 16. ด.ญ.เพชรแพรว ใจเสขียน ม.1/3

  กรอกงานแล้วค่ะ

 17. ด.ญ.วรินทร มั่นกลาง ม.1/3

  กรอกข้อมูลนักเรียนเสร็จแล้วนะค่ะ

 18. ด.ญ.เสาวลักษณ์ เนี่ยนเเก้ว ม.1/3ส่งงานใหม่แล้วค่ะ

 19. ด.ช.ปัณณธร อมรจันทร์ ม.1/3

  ส่งงานกรอกชื่อแล้วครับ

 20. ด.ญ.จันทณา ชมสวัสดิ์ ม1/3

  ส่งงานแล้วค่ะ

 21. ด.ญ.อัญชลี กําวงษ์ ม.1/3

  หนูส่งงานครูเเล้วนะค่ะ

 22. ด.ญ.ชวัลรัตน์ ทองมี ม.1/3

  กรอกงานส่งแล้วค่ะ

 23. พิมพ์ลภัส ใจกระสันต์ ม.1/3

  ส่งการกรอกข้อมูลรายชื่่อนักเรียนของ ม.1 เรียบร้อยแล้วค่ะ

 24. ด.ญ.เบญจรงค์ ประดับเพชรม.1/3

  เสร็จเเล้วค่ะ ส่งแล้วนะ

 25. ด.ญ.ชลนุช อันอาสาม.1/3

  หนูกรอกและส่งการกรอกข้อมูลรายชื่อนักเรียนของม.1เรียบร้อยแล้ว

 26. ด.ญ.สุณิสา ชัยโอภาส ม.1/3

  ส่งงานแล้วค่ะ

 27. ด.ญ.นัฐศมล รอดหงษ์ทอง

  ส่งงานแล้วค่ะ

 28. ด.ญ.ศิริรักษ์ บุญเพียร ม.1/3

  ส่งงานแล้วค่ะ

 29. ด.ญ.ประภัสสรา ทองอ้วน ม.1/3

  หนูส่งงานเเล้วนะค่ะคุณครู

 30. ด.ญ. ขวัญฤทัย สุภาพันธ์ ม.1/3

  ส่งงานเรียบร้อยแล้วค่ะ

 31. ด.ญ. ชลิตา ชื่นชม ม.1/3

  ส่งงานแล้วค่ะคุณครู

 32. ด.ช.ธนบูลย์ จำรอง

  ส่ง แล้ว คับ

 33. ด.ช.ณัฐวุฒิ พัฒเพ็ง

  ส่งแล้วคับครู

 34. ด.ญ.ปาริชาติ ตุ้นสกุล

  ด.ญ.ปาริชาติ ตุ้นสกุล ม.1/4 ส่งงานแล้วค่ะ

 35. ด.ช.อานุภาพ เพ็ชร์งาม

  ส่งเเล้วครับ

 36. ด.ญ.วรรณวิศา เพชรคง

  ด.ญ.วรรณวิศา เพชรคง ชั้นป.6/1 เลขที่31 ส่งงานแล้วนะคะ

 37. ด.ญ.วรรณวิศา เพชรคง

  ด.ญ.กฤติกา แก้ววิเชียร 6/1 เลขที่32 ส่งงานที่คุณครูสั่งแล้วค่ะ