Monthly Archives: มิถุนายน 2011

โปรแกรม Gimp

      GIMP

          GIMP เป็นโปรแกรมตกแต่งภาพแบบเดียวกับ Photoshop โดยคำว่า GIMP ความสามารถของ เจ้าโปรแกรมตัวนี้ เกือบจะเทียบเท่ากับ Photoshop

GIM P ฟรีแวร์สำหรับที่สามารถแทนโปรแกรมตกแต่งภาพค่ายดัง ๆได้ ที่สำคัญ โปรแกรมนี้ให้โหลดใช้ฟรี ค่ะ…

ดาวน์โหลด  E-Book คู่มือการใช้งานโปรแกรม GIMP

ดาวน์โหลดโปรแกรม

ที่มา  :

http://www.gimp.org/downloads/

http://www.freewaretoyou.net

http://allfreeallgood.blogspot.com/2010/10/gimp-v2611.html

งานนักเรียน…สุนทรภู่

>>>วันสุนทรภู่<<<

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันสุนทรภู่

สุนทรภู่ คือ ใคร ??????????

>>>สุนทรภู่ ….หรือ พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ ช่วงอายุ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398 เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

>>>เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม

ที่มา :  วิกิพีเดีย

ภาระงาน….ของนักเรียน

>>> ให้นักเรียน ค้นคว้าผลงานของสุนทรภู่…ส่งครู… ที่ E-mail : koonkrunuy@gmail.com<<<

E-Book เรื่อง Drawing in Flash V.1

Drawing in Flash V.1

คลิกอ่าน

E-Book เรื่อง Drawing in Flash V.1

สอนวาดรูป ด้วยโปรแกรม Flash ง่าย ๆ ค่ะ

สมัคร Facebook

โหลดขั้นตอนFacebook ในรูปแบบ สไลน์ ค่ะ