แบ่งปันเอกสาร ด้วย google docs …(เผยแพร่คะแนนผ่าน BLOG)

มีครูหลายท่านสนใจที่จะนำผลคะแนน คะแนนเก็บ หรือเอกสารต่าง ๆ มาใส่ใน BLOG เพื่อเป็นช่องทางการสื่อสารกับนักเรียน เป็นอีกช่องทางที่ใช้สื่อสารกับผู้ปกครอง

สำหรับการนำคะแนน หรือ คะแนนเก็บของนักเรียน เผยแพร่นั้นหลายคนก็อาจเป็นห่วงเรื่องความเหมาะสม ความรู้สึก หรือกังวลเรื่องความเป็นส่วนตัวของนักเรียน ทั้งนี้ก็คงต้องบอกว่าแล้วแต่จะนำไปปรับใช้ค่ะ

สำหรับ ผู้เขียนแล้ว ถือเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสาร กระตุ้นนักเรียน และแจ้งถึงผู้ปกครองนักเรียนให้ทราบความเคลื่อนไหวในการเีรียนของนักเรียนค่ะ   เราอาจเลือกใ่ช้วิธีแจ้งแต่เลขที่เท่านั้น

ขั้นตอนการแบ่งปันเอกสาร (เผยแพร่คะแนนผ่าน BLOG) ศึกษาได้ตามขั้นตอน ดังนี้

1. การแบ่งปันไฟล์เอกสาร

2. การนำแบบฟอร์มไปใช้ใน WordPress

ลองทำดูค่ะ

โฆษณา

Posted on กรกฎาคม 5, 2011, in คอมพิวเตอร์ and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน แบ่งปันเอกสาร ด้วย google docs …(เผยแพร่คะแนนผ่าน BLOG).

การแสดงความเห็นถูกปิด

%d bloggers like this: