โครงการหนึ่งแสนครูดี…ขยายเวลาเสนอชื่อ!

ตามที่ คุรุสภาได้มีโครงการหนึ่งแสนครูดี  โดยมีแนวคิดเปิดโอกาสให้สถานศึกษาแต่ละ สังกัดที่กระจายอยู่ทั่วประเทศได้ดำเนินการคัดเลือกกันเอง พร้อมกำหนดเกณฑ์ในการคัดเลือก ทำให้คุรุสภาได้แนวทางที่หลากหลายนำมาใช้ประกอบการพิจารณา ทั้งนี้คุรุสภาได้กำหนดเกณฑ์กลางเพื่อให้ได้ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ สมควรยกย่องในหลากหลายรูปแบบ และขยายผลในวงกว้างต่อไป

ข่าวดี..ตอนนี้ คุรุสภาได้ขยายเวลาในการเสนอชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ได้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554


Advertisements

Posted on กันยายน 15, 2011, in วงการศึกษา and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน โครงการหนึ่งแสนครูดี…ขยายเวลาเสนอชื่อ!.

การแสดงความเห็นถูกปิด