คูมือการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

คูมือการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

     สำหรับผู้ประสงค์จะประกอบวิชาชีพ ผู้ประกอบวิชาชีพ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นแนวทางในการจัดทำคำขอและยื่นคำขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา   โดนสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้จัดทำขึ้นและใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติเมื่อ   มีนาคม 2554

โหลด…คูมือการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา

โฆษณา

Posted on กันยายน 15, 2011, in ใบประกอบวิชาชีพครู and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน คูมือการออกใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา.

การแสดงความเห็นถูกปิด