ตอบข้อหารือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ”

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” 
การคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตอบข้อหารือ 

หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.

โฆษณา

Posted on พฤศจิกายน 15, 2011, in วงการศึกษา and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ตอบข้อหารือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ”.

การแสดงความเห็นถูกปิด