หลักเกณฑ์-เอกสาร-ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยกรณีบ้านน้ำท่วม 5,000บาท>>กทม.

หลักเกณฑ์-เอกสาร-ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยกรณีบ้านน้ำท่วม 5,000บาทต่อครัวเรือน

ในพื้นที่ 30 เขต ของกรุงเทพฯ

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 พ.ย. มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครรวม 30 เขต จำนวน 6 แสนครัวเรือน

สำหรับเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สัญญาเช่า หรือ หนังสือรับรองการเช่าจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เงื่อนไขการรับเงินชดเชยน้ำท่วม มีดังนี้

1. เป็นบ้านพักที่มีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน แต่หากไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน ก็มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน

2. หากเป็นบ้านเช่า ผู้เช่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีที่บ้านเช่ามีหลายชั้น หรือคอนโดมิเนียมจะมีเพียงชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
3. ต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตในสังกัด กทม.ออกให้เท่านั้น

เขตที่เป็นพื้นที่ประสบภัย ประกอบด้วย

1.เขตบางซื่อ
2.เขตดุสิต
3.เขตพระนคร
4.เขตสัมพันธวงศ์
5.เขตสาทร
6.เขตบางคอแหลม
7.เขตยานนาวา
8.เขตคลองเตย
9.เขตบางพลัด
10.เขตบางกอกน้อย
11.เขตธนบุรี
12.เขตคลองสาน
13.เขตราษฎร์บูรณะ
14.เขตคลองสามวา
15.เขตมีนบุรี
16.เขตหนองจอก
17.เขตลาดกระบัง
18.เขตดอนเมือง
19.เขตคันนายาว
20.เขตจตุจักร
21.เขตตลิ่งชัน
22.เขตบางเขน
23.เขตบางแค
24.เขตภาษีเจริญ
25.เขตลาดพร้าว
26.เขตวังทองหลาง
27.เขตสายไหม
28.เขตหนองแขม
29.เขตหลักสี่
30.เขตทวีวัฒนา

ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือ
ขณะที่ ขั้นตอนการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีดังนี้
1.หน่วยงานระดับท้องที่ เช่น ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายทะเบียน ให้ดำเนินการสำรวจรายชื่อและรับรองรายชื่อของผู้ประสบอุทกภัยในแต่ละพื้นที่ของตัวเอง
2.ฝ่ายปกครองให้การรับรองความถูกต้อง
3.ผู้อำนวยการสำงนักงานเขต ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
4.ปลัด กทม. ตรวจสอบข้อมูลและรับรองความถูกต้อง
5.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย (มท.) ตรวจสอบข้อมูลและความซ้ำซ้อนของข้อมูลครัวเรือน จากนั้นส่งเรื่องให้ธนาคารออมสิน
6.ธนาคารออมสินตรวจสอบตามระบบธนาคารและจ่ายเงินช่วยเหลือ
7.จ่ายเงินให้กับผู้ประสบอุทกภัย

ที่มาของข่าว.. หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

Posted on พฤศจิกายน 16, 2011, in บอกเล่า 9 - 10, เงินชดเชยน้ำท่วม and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน หลักเกณฑ์-เอกสาร-ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยกรณีบ้านน้ำท่วม 5,000บาท>>กทม..

การแสดงความเห็นถูกปิด