ดูดวงปี 2555..ฟันธง >>>เก็บมาเล่า 90

ปีใหม่แล้ว มีหลายคน อยากรู้ ว่าปีนี้เนวโน้มชีวิต จะดีหรือไม่ดี บางทีก็อยากรู้ไว้แบบเืชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ความอยากรู้ก็มีอยู่ดี …ก็เลยถือเป็นของขวัญปีใหม่ ที่เก็บมาบอกเล่า 90

ดูดวงปี 2555 หมอลักษณ์ หมอลักษณ์ ฟันธง ดูดวงปี 2555 หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีอันตราย ดูดวงปี 2012 มาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไร

ดูดวงปี 2555 หมอลักษณ์ ตามราศี

ดูดวงปี 2555 ตามปีเกิด

ดูดวงปี 2555 ราศีมังกร ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๑ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนอ้าย สิทธิการิยะ ผู้ใดเกิดเดือนอ้าย ๑ เป็นตนุ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์สมบัติจากพี่น้อง มีพ่อแม่เป็นต้น ๒ เป็นกดุมภะ ผู้นั้นเป็นคนมีทรัพย์ เจรจาปากกว้าง ๓ เป็นสหัชชะ ผู้นั้นคบคนรูปร่างดำแดงจึงจะต้องโฉลก ๔ เป็นพันธุ ผู้นั้นจะได้ดีเพราะผู้อื่น เมื่อน้อยจะมีผู้นำไปเลี้ยง ๕ เป็นปุตตะ ผู้นั้นจะมีลูกเป็นผู้หญิงมีผิวขาวเหลือง เป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้าเป็นชายจะมีน้ำใจกล้าหาญ พ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้พึ่ง ๖ เป็นอริ ผู้นั้นจะมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าเป็นชายผมหยองตาเหลือง ๗ เป็นปัดตะนิ ผู้นั้นจะได้หญิงแม่ม่ายเป็นเมีย หรือมิฉะนั้น ก็จะได้หญิงที่มีอายุแก่กว่าอยู่ทางทิศอุดร หรือ หรดี เป็นคนสันทัด ใจร้ายแล
• คนที่เกิดในเดือนอ้าย เป็นคนที่บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ แต่ไร้ญาติขาดผู้อุปถัมภ์ ต้องพึ่งตนเอง
• มีความมานะกล้าหาญ อดทน
• คบเพื่อนฝูงมีแต่ทางขาดทุนและนำความเดือดร้อนมาให้
• จะมีความสุขจากคู่ครอง
• เงินทองเก็บไม่ค่อยจะอยู่เพราะญาติคอยเบียดเบียน
• ประกอบอาชีพชนิดที่ใช้สมอง พอมีหวังร่ำรวย งานที่ใช้กำลังไม่ค่อยดี

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีกุมภ์ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๒ (ยี่) ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนยี่ ผู้ใดเกิดเดือนยี่ เป็นตนุ ผู้นั้นคบคนผิวขาวจึงจะดี ๕ เป็นพันธุ ผู้นั้นจะได้พึ่งญาติพี่น้อง และท่านผู้อื่น ๖ เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีลูกหญิงก่อนจึงจะดี เมื่อคลอดนั้น บิดามารดาจะได้ลาภ ถ้าเป็นชายก่อนมิดี ๗ เป็นอริ ผู้นั้นมีศัตรู เป็นคนผิวเนื้อดำแดง ถ้าเป็นหญิงมีรูปร่างสูงโปร่ง ๗ ปัตตะนิ ผู้นั้นจะได้ภรรยามีรูปงาม ผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศบูรพา หรือทิศประจิม มักเป็นคนกลัวเมีย
• คนเกิดในเดือนยี่ เป็นคนมีบุญหนักศักดิ์ใหญ่ จะมีข้าทาสหญิงชาย
• หาความสบายใจได้จากมิตรสหาย
• มีทรัพย์สินเงินทองพอควร
• ชอบความสงบ ไม่ชอบนักเลงหรือการพนัน
• ไม่ค่อยมีมานะ
• ถ้ารับราชการหรือทำงานที่เกี่ยวกับปัญญาและความคิดดี จะมีชื่อเสียง
• การค้าปานกลาง งานใช้กำลังไม่ดีเลย

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีมีน ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๓ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนสาม ผู้ใดเกิดเดือนสาม ผู้นั้นจะตั้งตัวได้ด้วยลำแข้งของตนเอง และเมื่อกลางคนจะมีบุญวาสนา ๕ เป็นสหัชชะ ผู้นั้นคบคนผิวขาวเหลืองจึงจะต้องโฉลกดี ๖ เป็นพันธุ ผู้นั้นไปที่ใด ๆ ก็ดี จะมีผู้นิยมยินดีต้อนรับทุกแห่ง ๗ เป็นปุตตะ ผู้นั้นมีบุตรใจแข็ง ผิวดำ เป็นคนเฉลียวฉลาด แต่เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ครั้นเติบใหญ่พ่อแม่จะเข็ญใจ ถ้ามีลูกหญิงก่อนมิสู้ดี ๑ เป็นอริ ผู้นั้นมีศัตรูมาก หรือมิฉะนั้นจะเป็นความ หรือเจ็บไข้ได้ทุกข์ต่าง ๆ มักจากที่อยู่ที่กิน ๒ เป็นปัตตะนิ จะได้รับสมบัติจากญาติ และจากบิดามารดา จะได้ภรรยาเป็นคนผิวขาวเหลือง รูปร่างบอบบาง อยู่ทางทิศบูรพา
• คนเกิดในเดือนสาม เป็นผู้มีบุญวาสนาปานกลาง แต่อ่านนิสัยยาก
• ถึงคราวดีก็ดีล้น ถึงคราวร้ายก็ร้ายเหลือทน
• จะได้คู่เป็นคนมีทรัพย์ แต่ไม่ค่อยจะลงรอยกัน
• ควรประกอบอาชีพที่ใช้ปัญญาและไหวพริบ ดีกว่างานที่ใช้กำลัง

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีเมษ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๔ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนสี่ ผู้ใดเกิดเดือนสี่ ๔ เป็นตนุ ผู้นั้นผิวเนื้อดำแดง เก็บทรัพย์ได้ดี รู้จักการจ่ายทรัพย์ ๕ เป็นกดุมภะ ผู้นั้นมีบุญวาสนา เพราะด้วยตัวของตัวเอง ๖ เป็นสหัชชะ คบคนดำแดงจึงต้องโฉลก ๗ เป็นพันธุ มีญาติพี่น้องพึ่งไม่ได้เลย ๑ เป็นปุตตะ มีลูกชายก่อนจึงจะต้องโฉลก ๒ เป็นอริ มีศัตรูเป็นหญิง คอยตามเบียดเบียน ๓ เป็นปัตตะนิ จะได้ภรรยาผิวเนื้อดำแดง เป็นคนรู้หลักนักปราชญ์ มีความคิดดี รู้ทันคน มักจะเป็นบุตรกำพร้า แต่เป็นคนมีทรัพย์
• คนที่เกิดในเดือนสี่ เป็นผู้มีบุญอำนาจวาสนามาแต่กำเนิด จะได้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่
• เป็นผู้ชอบการสมาคม
• ใฝ่ใจในการศึกษา
• ชอบตรงไปตรงมา เป็นคนมีมานะ อดทน กล้าหาญ
• การเจรจาไม่ค่อยอ่อนหวาน จึงไม่ค่อยเป็นที่ชอบของผู้ใหญ่
• เป็นคนมีกามารมณ์รุนแรง
• จะได้คู่ครองซึ่งเป็นคนปากร้ายสักหน่อย แต่จะมีบุตรได้เป็นที่พึ่ง
• อาชีพค้าขายดีกว่าอื่น

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีพฤษ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๕ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนห้า ผู้ใดเกิดเดือนห้า ๕ เป็นตนุ ผู้นั้นผิวดำแดง ท้องใหญ่ นัยตาโต ๖ เป็นกดุมภะ ต่อไปกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งปวง ๗ เป็นสหัชชะ คบคนผิวดำแดงจะดี ๑ เป็นพันธุ มีพี่น้องเผ่าพันธุ์มาก แต่พึ่งไม่ได้ เมื่อน้อยมีเข็ญใจ แต่ต่อไปภายหน้าจะมีบุญ ๒ เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจึงจะดี จะมีบุญ ๓ เป็นอริ จะมีศัตรูเป็นชายผมหยองปากเบี้ยว ๔ เป็นปัตตะนิ จะได้ภรรยาเป็นคนผิวเหลือง มีปัญญา ใจบุญ ต่อไปภายหน้าจะมีบุญ
• คนที่เกิดในเดือนห้า เป็นคนอาภัพพลัดพรากจากบิดามารดาไปแต่เล็ก
• ทำคุณกับใครไม่ขึ้น และจะพึ่งญาติพี่น้องผู้ใดไม่ค่อยได้
• เป็นคนใจบุญ
• นิสัยเยือกเย็น ชอบระเบียบ
• จะได้คู่เป็นคนปากกล้า
• ถ้าชายจะเป็นผู้มีปัญญา ถ้าเป็นหญิงจะเป็นผู้มีทรัพย์
• จะเป็นผู้มีความสุขตั้งแต่วัยกลางคนเรื่อยไป

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีเมถุน ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๖ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนหก ผู้ใดเกิดเดือนหก ๖ เป็นตนุ เจรจาสามหาว ปากกล้า รูปร่างค่อนข้างสูง ๗ เป็นกดุมภะ เมื่อกลางคนจะเข็ญใจ ๑ เป็นสหัชชะ มักพอใจคบหาสมณชีพราหมณ์ ใจบุญ แต่มักอาภัพ ๒ เป็นพันธุ พึ่งญาติมิใคร่ได้ ๕ เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกชายก่อนเป็นคนเข็ญใจ พึ่งมิใคร่ได้ มีลูกหญิงก่อนดี แต่เมื่อน้อยจะเลี้ยงยาก ๔ เป็นอริ จะมีศัตรูเป็นหญิงผิวดำแดง ที่หน้าผากเป็นแผลเป็น ๕ เป็นปัตตะนิ ได้ภรรยาเป็นคนสูงอายุ หรือมิฉะนั้นจะเป็นหญิงหม้าย มีผิวขาวเหลือง อยู่ทางทิศอาคเณย์
• คนเกิดในเดือนหก จะเป็นคนเจ้าแห่งความคิด
• ญาติมิตรคิดพึ่งใครไม่ใคร่ได้
• ทำความดีกับใครได้ผลร้าย
• เป็นคนชอบบ่น จู้จี้ โกรธง่าย หายเร็ว
• ใจบุญ และจะมีคู่เป็นคนรวยกว่า
• ให้ระวังคนสีเนื้อดำแดงจะเป็นศัตรู
• อาชีพที่ใช้ความคิดดี

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีกรกฏ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๗ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนเจ็ด ผู้ใดเกิดเดือนเจ็ด ๗เป็นตนุ มีผิวตัวแดง ผมหยักศก ๑ เป็นกดุมภะ เป็นคนมีทรัพย์ เจรจาปากกว้าง ๒ เป็นสหัชชะ คบเพื่อน เพื่อนมักรักใคร่เอ็นดู มักเป็นคนชอบเรียนวิชาความรู้ เป็นคนฉลาด มีพี่น้องพึ่งมิได้ มีแต่จะเบียดเบียนตน อาภัพพี่น้อง ๓ เป็นพันธุ ผู้นั้นเจรจาเป็นที่ชอบใจแก่คนทั้งหลาย ๔ เป็นปุตตะ มีบุตรหญิงก่อนจึงจะดี แต่ว่าเลี้ยงยาก ถ้ามีลูกชายก่อนมิสู้ดี ๕ เป็นอริ มีศัตรูเป็นหญิงผิวขาวเหลือง ถ้าเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ ๖ เป็นปัตะนิ จะได้ภรรยารูปร่างสูง ผมสลวย อยู่ทางทิศอิสาน
• คนเกิดในเดือนเจ็ด เป็นผู้พลัดถิ่นต้องได้รับความลำบาก
• จะมีผู้ใหญ่ที่มียศถาบรรดาศักดิ์รับอุปการะเลี้ยงดู ให้ได้รับความสุข แต่ไม่ค่อยสบายใจนัก
• จะมีทรัพย์พอสมควร
• จะมีความสุขยิ่งในภายหน้าเพราะมิตรสหาย
• จะได้คู่ที่มีความซื่อ

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีสิงห์ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๘ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนแปด ผู้ใดเกิดเดือนแปด ๑ เป็นตนุ จะได้ทรัพย์สมบัติจากญาติพี่น้อง และจากพ่อแม่ ๒ เป็นกดุมภะ เป็นคนมีทรัพย์เจรจาปากกว้าง ๓ เป็นสหัชชะ คบคนผิวดำแดงจึงจะต้องโฉลก ๔ เป็นพันธุ จะได้ดีเพราะผู้อื่น เมื่อมีผู้ขอไปเลี้ยง ๕ เป็นปุตตะ ถ้ามีลูกหญิงก่อนมีผิวขาวเหลือง เป็นคนรู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้ามีลูกชายก่อน มีน้ำใจกล้าหาญ พ่อแม่พี่น้องจะได้พึ่ง ๖ เป็นอริ จะมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าเป็นชายผมหยอง นัยตาเหลือง ๗ เป็นปัตตะนิ จะได้หญิงหม้ายเป็นภรรยา หรือมิฉะนั้นก็จะเป็นหญิงที่มีอายุแก่กว่า อยู่ทางทิศอุดร หรือทิศหรดี เป็นคนใจร้าย
• คนเกิดในเดือนแปด เป็นผู้มีบุญวาสนามาแต่กำเนิด
• จะมียศถาบรรดาศักดิ์ ได้รับเกียรติยศและมีชื่อเสียงเป็นที่นับถือของคนทั่วไป
• เป็นผู้ที่อุดมไปด้วยทรัพย์สินและบริวาร แต่ญาติมิตรมักจะนำความเดือดร้อนมาให้เสมอ
• เป็นคนมีกามารมณ์ร้อนแรง จึงมักมีชู้มากหลายเมีย
• ได้คู่เป็นคนใจดุร้าย พูดจาไม่เรียบร้อย
• ถ้าเป็นหญิงไม่ค่อยดีนักมักอาภัพ ถ้าเป็นชายมักจะได้ดีมีเงิน
• อาชีพราชการดีกว่าอื่น

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีกันย์ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๙ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนเก้า ผู้ใดเกิดเดือนเก้า ๒ เป็นตนุ จะมีขอเอาไปเลี้ยง ครั้นเติบใหญ่พี่น้องจะได้พึ่ง ๓ เป็นกดุมภะ เมื่อหนุ่มมีทรัพย์ ครั้นแก่ลงจะเข็ญใจ ๔ เป็นสหัชชะ คบคนผิวขาวจึงจะดี ๕ เป็นพันธุ จะได้พึ่งญาติพี่น้อง และท่านผู้อื่น ๖ เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจึงจะดี เมื่อคลอดบิดามารดาจะได้ลาภ ถ้าเป็นชายก่อนมิดี ๗ เป็นอริ มีศัตรูเป็นคนผิวดำแดง ถ้าเป็นหญิงรูปร่างสูงโปร่ง ๑ เป็นปัตตานิ จะได้ภรรยามีรูปร่างงาม และผิวเนื้อดำแดง อยู่ทางทิศบูรพา หรือทิศปราจิม มักเป็นคนกลัวเมีย
• คนเกิดในเดือนเก้า มักเป็นคนรูปร่างสง่างาม สุภาพเรียบร้อย
• โอบอ้อมอารี มีเมตตา ชอบสมาคม เป็นที่พอใจของคนทั่วไป
• เป็นคนใจบุญรักความยุติธรรม แต่มีศัตรูคอยทำลายความสุขอยู่เสมอ
• จะได้คู่เป็นที่พึ่ง และมีทรัพย์พอให้ญาติพึ่งพาอาศัยได้
• อาชีพเกี่ยวแก่การเมืองหรือการแพทย์ดี

==============================================
ดูดวงปี 2555 ราศีตุลย์ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๑๐ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนสิบ ผู้ใดเกิดเดือนสิบ ๓ เป็นตนุ เมื่อน้อยจะมีผู้ขอเอาไปเลี้ยง เป็นที่ชอบใจแก่สมณชีพราหมณ์ทั้งหลาย มักจะผิดด้วยเมียท่าน ๔ เป็นกดุมภะ จะตั้งตัวได้ด้วยลำแข้งของตัวเอง เมื่อกลางคนจะมีบุญวาสนา ๕ เป็นสหัชชะ คบคนผิวขาวเหลืองจึงจะต้องโฉลก ๑ เป็นพันธุ จะไปในที่ใด ๆ มักมีผู้ยินดีต้อนรับทุกแห่งหน ๗ เป็นปุตตะ จะมีบุตรชายคนใจแข็ง ผิวดำ มีความคิดเฉลียวฉลาด เมื่อน้อยเลี้ยงยาก ครั้นเติบใหญ่พ่อแม่จะเข็ญใจ ถ้ามีลูกหญิงก่อนมิสู้ดี ๑ เป็นอริ มีศัตรูมาก หรือมิฉะนั้นจะเป็นความ หรือเจ็บไข้ได้ทุกข์ต่าง ๆ และมักจะจากที่อยู่เดิม ๒ เป็นปัตตานิ จะได้ทรัพย์สมบัติจากญาติพี่น้อง และบิดามารดา จะได้ภรรยาเป็นคนผิวเหลือง รูปร่างบางอยู่ทางทิศบูรพา
• คนเกิดในเดือนสิบ เป็นคนทิฏฐิถือใจตนเองเป็นใหญ่
• พึ่งใครไม่ได้นอกจากพึ่งตนเอง
• มีความเพียรดี จะมีเกียรติยศและชื่อเสียงเพราะความมานะ
• จะได้คู่เป็นผู้ดีและมีผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์ช่วยเหลืออยู่เสมอ
• นับว่าเป็นผู้ที่ไม่ค่อยมีความเดือดร้อนรัก
• แต่ถ้าเป็นหญิงมักอาภัพ

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศรีพิจิก ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๑๑ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนสิบเอ็ด ผู้ใดเกิดเดือนสิบเอ็ด ๔ เป็นตนุ ผู้นั้นผิวเนื้อดำแดงหรือขาว เป็นคนเก็บทรัพย์ได้ดี รู้จักใช้จ่ายทรัพย์ ๕ เป็นกดุมภะ จะมีบูญวาสนาก็เพราะตัวของตัวเอง ๖ เป็นสหัชชะ คบคนผิวเนื้อดำแดงจึงจะต้องโฉลก ๗ เป็นพันธุ พึ่งญาติพี่น้องไม่ได้เลย ๑ เป็นปุตตะ มีลูกชายก่อนจึงต้องโฉลก และบุตรนั้นจะมีบุญ พ่อแม่จะได้พึ่ง ถ้ามีลูกหญิงก่อนมิสู้ดี ๒ เป็นอริ จะได้ภรรยามีผิวเนื้อดำแดง เป็นคนรู้หลักนักปราชญ์ มีความคิด รู้ทันคน มักเป็นบุตรกำพร้า เป็นคนมีทรัพย์
• คนเกิดในเดือนสิบเอ็ด เป็นคนที่มีชีวิตโลดโผน
• ต้องตกทุกข์หลายครั้ง แล้วกลับมามั่งมีก็หลายหน
• เป็นคนชอบประดิษฐ์
• ทำตัวให้องอาจมีสมรรถภาพดีอยู่เสมอ จึงดูสง่าและมีเสน่ห์เป็นที่พอใจของผู้ใหญ่และเพศตรงข้าม
• เป็นคนมีความสัตย์ จึงได้รับความอุปการะช่วยเหลือจากคนทั่วไป

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีธนู ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๑๒ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนสิบสอง ผู้ใดเกิดเดือนสิบสอง ๕ เป็นตนุ มีผิวดำแดง ท้องใหญ่ นัยตาโต ๑ เป็นกดุมภะ ต่อไปกลางคนจะได้ดีกว่าคนทั้งปวง ๗ เป็นสหัชชะ คบคนผิวดำแดงจะดี ๑ เป็นพันธุ มีพี่น้องเผ่าพันธุ์มาก แต่พึ่งไม่ได้ เมื่อน้อยเข็ญใจ ต่อไปภายหน้าจะมีบุญวาสนา ๒ เป็นปุตตะ มีลูกหญิงก่อนจะมีบุญ ๓ เป็นอริ มีศัตรูเป็นชาย ผมหยอง ปากเบี้ยว ๔ เป็นปัตตะนิ จะได้ภรรยาเป็นคนผิวขาวเหลือง มีปัญญา ใจบุญ ต่อไปภายหน้า จะมีอำนาจวาสนาแล

• คนเกิดในเดือนสิบสอง จะเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดรอบรู้ในวิทยาการหลายอย่าง
• ถ้าทำราชการจะได้เป็นใหญ่ มียศถาบรรดาศักดิ์ พร้อมด้วยทรัพย์สินและข้าทาสบริวาร
• นับว่าเป็นผู้มีอำนาจและวาสนาสูงกว่าตระกูลเดิม
จะได้คู่ครองเป็นคนเจ้าคารมปากกล้า

ดูดวงปี 2555 หมอลักษณ์

===========================================================

ดูดวงปี 2555 หมอลักษณ์ หมอลักษณ์ ฟันธง ดูดวงปี 2555

ดูดวงปี 2555

หมอลักษณ์ฟันธง 2555
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีมังกร
http://social.siam55.com/data/16/0081-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีกุมภ์
http://social.siam55.com/data/16/0082-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีราศีมีน
http://social.siam55.com/data/16/0083-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีเมษ
http://social.siam55.com/data/16/0084-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีพฤษภ
http://social.siam55.com/data/16/0085-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีเมถุน
http://social.siam55.com/data/16/0086-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีกรกฎ
http://social.siam55.com/data/16/0087-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีสิงห์
http://social.siam55.com/data/16/0088-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีกันย์
http://social.siam55.com/data/16/0089-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีตุลย์
http://social.siam55.com/data/16/0090-1.html
ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีพิจิก
http://social.siam55.com/data/16/0091-1.html

ดูดวงปี 2555หมอลักษณ์ฟันธง 2555 ราศีธนู
http://social.siam55.com/data/16/0092-1.html

ดูดวงตามวันเดือนปีเกิด

ดูดวงตามราศี

ที่มา http://www.jamjung.com/

Posted on มกราคม 3, 2012, in บอกเล่า 9 - 10 and tagged , . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ดูดวงปี 2555..ฟันธง >>>เก็บมาเล่า 90.

การแสดงความเห็นถูกปิด