Share เอกสารจาก Google docs ไว้บน blog

จาก ที่แนะนำขั้นตอนการ การแบ่งปันไฟล์เอกสาร จาก Google docs เพื่อนำมาเผยแพร่ใน  blog ของ wordpress แล้ว ด้วยความว่า google docs มีการพัฒนาปรับปรุงรูปแบบการทำงานต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา ก็พบว่า …ขั้นตอนที่เรานำเสนอไปแล้วนั้น เริ่มไม่ตรงกับหน้าตาของ Google docs รุ่นปัจจุบันแล้ว

เอามาว่าเป็นมาลองทำ การ Share เอกสารจาก Google docs ไว้บน blog กันใหม่ดีกว่า

ขั้นตอนการ Share ไฟล์เอกสารใน Google Docs

1. เริ่มต้นด้วยการเปิดไฟล์ที่ต้องการแชร์บน Google Docs

2. คลิก ไฟล์ ( File )  –> เผยแพร่ทางเว็บ

3.  คลิก เลือก “เริ่มการเผยแพร่” เพื่อขอรับลิงก์เชื่อมโยงไปยังข้อมูลที่เผยแพร่

4.   คัดลอกลิงก์ทั้งหมด เพื่อนำไปใช้

5.  การนำไปเผยแพร่ หรือนำไปไว้ที่ blog   wordpress ของเรา >>>กรณีนี้ จะนำไปเผยแพร่ใน เรื่อง ค่ะ …….เลือก เขียนเรื่องใหม่ 

6.  เลือก เพิ่มสื่อ เลือก …จาก URL  จากนั้น วาง ลิงก์ที่คัดลอก ในช่อง URL และกำหนดหัวข้อให้ชัดเจน

7. เสร็จข้้นตอนการ นำไฟล์เอกสาร จาก google docs มาไว้บน blog ค่ะ

โฆษณา

Posted on มิถุนายน 21, 2012, in คอมพิวเตอร์, wordpress.com and tagged , . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน Share เอกสารจาก Google docs ไว้บน blog.

การแสดงความเห็นถูกปิด