Monthly Archives: สิงหาคม 2012

แนวปฏิบัติในการแจกคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจกจ่าย Tablet xป.1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด แล้วนั้นในการนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า หากโรงเรียนได้รับเครื่อง Tablet แล้ว ภายใน 15 วันหากเครื่อง Tablet ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 5 วันทำการ
(ตามเงื่อนไขการรับประกัน)
ทั้งนี้โรงเรียนสามารถส่งเครื่องเปลี่ยนได้โดยตรงที่ศูนย์บริการหลังการขายทั่วประเทศ
รายละเอียด http://www.advice.co.th/otpc/

ขอบคุณ obec.go.th

ขั้นตอนการรับเคลมสินค้าแท็บเล็ต

สำหรับ แท็บเล็ต ของ OTPC  ที่แจกให้กับนักเรียนนั้น ตามที่ได้ยินได้ฟังกันว่า หากเครื่องเสีย เครื่องมีปัญหา ไม่ต้องตกใจ เพราะมีระบบการประกัน ไว้รองรับความเสียหาย โดยมีศูนย์บริการซ่อมและบำรุง ทุกภาค โดยกระจายศูนย์บริการ ตามจังหวัดต่าง (ตรวจสอบศูนย์บริการ คลิกที่นี่)

เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ เมื่อเกิดความเสียหาย และต้องการ “เคลมประกันเครื่องแท็บเล็ต”  ลองศึกษาขั้นตอน จาก flowchart แสดขั้นตอนการรับเคลม

โปรดทำความเข้าใจเรื่อง การรับประกัน  ด้วย >>>>>>

รับประกันในส่วนของ Software และ Hardware ที่เกิดอาการเสียจากการใช้งานปกติ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น เครื่องตก หน้าจอแตก ตกน้ำ ไฟไหม้ สูญหาย หรือการใช้งานที่ผิดประเภท

ข้อมูลจาก http://www.advice.co.th/otpc/

ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

แจ้ง ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

 โครงการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ตรวจสอบ  ศูนย์บริการ OTPC

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ที่ บริษัท Advice Distributions จำกัด

ได้ทำสัญญารับจ้างซ่อมแซมเครื่องแท็บเล็ต ของ นร. ป.1 ในจังหวัดของท่าน มีดังต่อไปนี้
ศูนย์บริการใหญ่ บริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร PCC เลขที่ 49/99 อาคาร PCC

 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-9535186

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ติดตามความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

****เกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบอีกครั้งที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานศิลปหัตกรรม

ที่มา http://www.sillapa.net/home