ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

แจ้ง ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

 โครงการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ตรวจสอบ  ศูนย์บริการ OTPC

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ที่ บริษัท Advice Distributions จำกัด

ได้ทำสัญญารับจ้างซ่อมแซมเครื่องแท็บเล็ต ของ นร. ป.1 ในจังหวัดของท่าน มีดังต่อไปนี้
ศูนย์บริการใหญ่ บริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร PCC เลขที่ 49/99 อาคาร PCC

 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-9535186
โฆษณา

Posted on สิงหาคม 16, 2012, in ศูนย์ซ่อม tablet, Tablet for Child and tagged , . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.