ประวัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

ประวัติ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติการศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนอันนาลัย สมุทรสาคร

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 35

ระดับปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระดับปริญญาโท Master of Comparative Law (Foreign Practice), George Washington University สหรัฐอเมริกา

เนติบัณฑิต (สอบได้อันดับที่ 2) สำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาระดับปริญญาโท Master of Comparative Law (American Practice), George Washington University สหรัฐอเมริกา

ประวัติ การรับราชการ

ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำกระทรวง ​และช่วยงานตำ​แหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดชลบุรี ​แผนกคดี​เด็ก​และ​เยาวชน

รอง​เลขาธิการส่ง​เสริมงานตุลา​การด้าน​การ​เมือง

ผู้อำนวย​การกองวิชา​การ

ผู้พิพากษาประจำกระทรวง ช่วยงานตำ​แหน่งผู้ช่วย​ผู้พิพากษาศาลฎีกา

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสมุทรปราการ

ผู้พิพากษาศาลจังหวัดสกลนคร

ประวัติการทำงานทางการเมือง

รองหัวหน้าพรรคไทยรักไทย (พ.ศ.2548-2550)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อ (พ.ศ.2548-2549)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2546-2548)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน (พ.ศ.2545-2546)

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2545)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (พ.ศ.2544-2545)

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (พ.ศ.2544)

รองเลขาธิการพรรคไทยรักไทย (พ.ศ.2543)

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) จังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2539)

โฆษกคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการตุลาการ (พ.ศ.2539)

รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2538 – 2539)

สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญจังหวัดสมุทรสาคร (พ.ศ.2539 – 2540)

โฆษกกระทรวงยุติธรรม

ปัจจุบัน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ณ 27 ตุลาคม 2555)

ข่าวสำนักงานรัฐมนตรี ๒๘๔/๒๕๕๕ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งรัฐมนตรีใหม่

ขอบคุณข้อมูลประวัติ รมว.

โฆษณา

Posted on ตุลาคม 28, 2012, in วงการศึกษา and tagged , . Bookmark the permalink. 1 ความเห็น.

  1. ขอบคุณครับ