ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด …

ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด เอกสาร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค ( กวพ ) 0421.3/20844

(ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/38040)

โฆษณา

Posted on มิถุนายน 20, 2013, in แนวปฏิบัติ and tagged . Bookmark the permalink. ปิดความเห็น บน ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด ….

การแสดงความเห็นถูกปิด