Category Archives: ครูสะกิค..kid คิด

ประวัติ รมต.กระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาล ยิ่งลักษณ์ 1

นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ คนใหม่…สส.จากเมืองแพร่ …

อ่านประวัติ/ผลงานทางการเมือง

ข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลการเมืองไทย

 

โฆษณา

ก.ค.ศ. รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ 48 รางวัล

ก.ค.ศ. รับรองรางวัลสูงสุดระดับชาติ 48 รางวัล ดังนี้

โหลด

มาบอกรักแม่…กันเถอะ

เชิญชวนนักเรียน ส่งรูปภาพ แม่รักลูก…ลูกรักแม่…หรือภาพที่เกี่ยวข้องกับ วันแม่ รักของแม่..แ

ละเขียนบอกรักแม่ผ่าน Guestbook

คลิกเพื่อบอกรักแม่

งานนักเรียน…สุนทรภู่

>>>วันสุนทรภู่<<<

วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี ตรงกับวันสำคัญอีกวันหนึ่ง คือ วันสุนทรภู่

สุนทรภู่ คือ ใคร ??????????

>>>สุนทรภู่ ….หรือ พระสุนทรโวหาร นามเดิม ภู่ เรียกกันทั่วไปว่า สุนทรภู่ ช่วงอายุ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2329 – พ.ศ. 2398 เป็นกวีชาวไทยที่มีชื่อเสียง ได้รับยกย่องเป็น เชกสเปียร์แห่งประเทศไทย เกิดหลังจากตั้งกรุงรัตนโกสินทร์ได้ 4 ปี และได้เข้ารับราชการเป็นกวีราชสำนักในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เมื่อสิ้นรัชกาลได้ออกบวชเป็นเวลาร่วม 20 ปี ก่อนจะกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเป็นอาลักษณ์ในสมเด็จเจ้าฟ้าจุฑามณี กรมขุนอิศเรศรังสรรค์ ในสมัยรัชกาลที่ 4 ได้เลื่อนตำแหน่งเป็น พระสุนทรโวหาร เจ้ากรมอาลักษณ์ฝ่ายพระราชวังบวร ซึ่งเป็นตำแหน่งราชการสุดท้ายก่อนสิ้นชีวิต

>>>เมื่อปี พ.ศ. 2529 ในโอกาสครบรอบ 200 ปีชาตกาล สุนทรภู่ได้รับยกย่องจาก องค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านงานวรรณกรรม

ที่มา :  วิกิพีเดีย

ภาระงาน….ของนักเรียน

>>> ให้นักเรียน ค้นคว้าผลงานของสุนทรภู่…ส่งครู… ที่ E-mail : koonkrunuy@gmail.com<<<