Category Archives: คอมพิวเตอร์

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : ดอกเข็ม ห้อง ป.6/2

ชิ้นงานที่ 2 การวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint ดอกเข็ม

สำหรับการเริ่มต้นของการฝึกวาด ถือว่า นักเรียนเริ่มมีทักษะการวาดมากขึ้น ฝึกบ่อย ๆ จะเก่งขึ้น

ะคะ

 

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : เต่า ห้อง ป.6/2

ชิ้นงานการวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : เต่า ห้อง ป.6/1

ชิ้นงานการวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint

 

ฮ. ฮูก น่ารัก วาดภาพจาก Flash

การวาดาภาพจาก flash

how to

  1.  เริ่มต้นจากการวาด วงรี สำหรับวาดตัว นกฮูก ค่ะ

1

2.  ใช้ selection tool เลือกดังภาพ เพื่อช่วยในการจัดรูป

2

3.  ใช้ selection tool  ดึงเส้น ดังภาพ

3

4. วาดตา  ดังภาพ  อย่าลืม ฮ นกฮูกตาโต ดังนั้น วาดตาโตๆ หน่อยนะ

4 Read the rest of this entry