Category Archives: ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก

สินเชื่อบ้านหลังแรก ธอส. ดอกเบี้ย 0%

“โครงการบ้าน ธอส.เพื่อที่อยู่อาศัยแห่งแรก” 

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0% 2 ปีแรก วงเงินให้กู้ไม่เกินรายละ 3 ล้านบาท ให้กู้ซื้อบ้าน ห้องชุด และอาคารพาณิชย์ เพื่อการอยู่อาศัย รวมถึงปลูกสร้างที่อยู่อาศัยแห่งแรก พิเศษสุด!!! รัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าธรรมเนียม การโอนสูงสุด 1.00% และค่าจดจำนอง สามารถยื่นคำขอกู้ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 และทำนิติกรรมภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 หรือภายใต้กรอบวงเงินที่ธนาคารกำหนด

อัตราดอกเบี้ย 0% 2 ปีแรก ปีที่ 3 – 5 คิดอัตราดอกเบี้ย เท่ากับ MRR – 0.50% ต่อปี (สำหรับลูกค้า ธอส. สวัสดิการ) ส่วนลูกค้า ธอส.รายย่อยทั่วไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ปีที่ 6 เป็นต้นไป คิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR – 1.00% ต่อปี (ลูกค้าสวัสดิการ) MRR – 0.50% ต่อปี (ลูกค้ารายย่อยทั่วไป) ปัจจุบันอัตราดอกเบี้ย MRR ธอส.เท่ากับ 6.75% ต่อปี ผ่อนได้นานสูงสุด 30 ปี พิเศษสุดสำหรับ ลูกค้าตามโครงการนี้ รัฐบาลช่วยแบ่งเบาภาระค่าจดจำนอง และค่าธรรมเนียมการโอนครึ่งหนึ่งหรือจ่ายตามจริงสูงสุด 1.00% (จากค่าโอนปกติ 2.00% ของราคาประเมิน)

เงื่อนไขและหลักเกณฑ์

ผู้มีสิทธิ ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยแห่งแรกเป็นของตนเอง จะต้องไม่เคยมีชื่อเป็น เจ้าบ้านในทะเบียนบ้าน และไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง

หลักฐานการยื่นกู้ด้วยเอกสาร 5 อย่าง ได้แก่

1. สำเนาบัตรประชาชน/ข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า
3. เอกสารรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน หนังสือรับรองเงินเดือน บัญชีเงินฝาก สำเนาการค้า หรือหลักฐานการเสียภาษี
4. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร
5. สำเนาโฉนด หรือสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด หรือสำเนาใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร

คลิกเพื่อขยายภาพดูรายละเอียดจาก ธอส.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โทร 0 – 2645 – 9000 หรือ http://www.ghbank.co.th