Category Archives: บอกเล่า 9 – 10

ดูดวงปี 2555..ฟันธง >>>เก็บมาเล่า 90

ปีใหม่แล้ว มีหลายคน อยากรู้ ว่าปีนี้เนวโน้มชีวิต จะดีหรือไม่ดี บางทีก็อยากรู้ไว้แบบเืชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง จะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ ความอยากรู้ก็มีอยู่ดี …ก็เลยถือเป็นของขวัญปีใหม่ ที่เก็บมาบอกเล่า 90

ดูดวงปี 2555 หมอลักษณ์ หมอลักษณ์ ฟันธง ดูดวงปี 2555 หลายคนบอกว่าปีนี้เป็นปีอันตราย ดูดวงปี 2012 มาดูกันว่าดวงของท่านจะเป็นอย่างไร

ดูดวงปี 2555 หมอลักษณ์ ตามราศี

ดูดวงปี 2555 ตามปีเกิด

ดูดวงปี 2555 ราศีมังกร ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๑ ตำราพรมชาติ

คนเกิดเดือนอ้าย สิทธิการิยะ ผู้ใดเกิดเดือนอ้าย ๑ เป็นตนุ ผู้นั้นจะได้ทรัพย์สมบัติจากพี่น้อง มีพ่อแม่เป็นต้น ๒ เป็นกดุมภะ ผู้นั้นเป็นคนมีทรัพย์ เจรจาปากกว้าง ๓ เป็นสหัชชะ ผู้นั้นคบคนรูปร่างดำแดงจึงจะต้องโฉลก ๔ เป็นพันธุ ผู้นั้นจะได้ดีเพราะผู้อื่น เมื่อน้อยจะมีผู้นำไปเลี้ยง ๕ เป็นปุตตะ ผู้นั้นจะมีลูกเป็นผู้หญิงมีผิวขาวเหลือง เป็นผู้รู้หลักนักปราชญ์ เจรจาไพเราะ ถ้าเป็นชายจะมีน้ำใจกล้าหาญ พ่อแม่ญาติพี่น้องจะได้พึ่ง ๖ เป็นอริ ผู้นั้นจะมีศัตรูเป็นหญิงนมยาน ถ้าเป็นชายผมหยองตาเหลือง ๗ เป็นปัดตะนิ ผู้นั้นจะได้หญิงแม่ม่ายเป็นเมีย หรือมิฉะนั้น ก็จะได้หญิงที่มีอายุแก่กว่าอยู่ทางทิศอุดร หรือ หรดี เป็นคนสันทัด ใจร้ายแล
• คนที่เกิดในเดือนอ้าย เป็นคนที่บริบูรณ์ด้วยโภคทรัพย์ แต่ไร้ญาติขาดผู้อุปถัมภ์ ต้องพึ่งตนเอง
• มีความมานะกล้าหาญ อดทน
• คบเพื่อนฝูงมีแต่ทางขาดทุนและนำความเดือดร้อนมาให้
• จะมีความสุขจากคู่ครอง
• เงินทองเก็บไม่ค่อยจะอยู่เพราะญาติคอยเบียดเบียน
• ประกอบอาชีพชนิดที่ใช้สมอง พอมีหวังร่ำรวย งานที่ใช้กำลังไม่ค่อยดี

==============================================

ดูดวงปี 2555 ราศีกุมภ์ ทำนายผู้ที่เกิดเดือน ๒ (ยี่) ตำราพรมชาติ

Read the rest of this entry

e-card

คงไม่สายที่จะแนะำนำ e-card สวย ๆ 

เว็บนี้ เลย

http://www.123greetings.com

http://www.americangreetings.com

http://hallmark.com/online/product/ecards/

http://www.e-cards.com/

http://www.egreetings.com/

 

แนะชาวกรุงฯ ยื่นขอ 5,000 ก่อน 22 ธ.ค.

กทม.แนะชาวกรุงฯ ประสบภัยน้ำท่วม ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท

ก่อนวันที่ 22 ธ.ค. พร้อมสั่งสำนักงานเขตอำนวยความสะดวก

ดาวน์โหลด ไฟล์ขั้นตอนการดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย คลิกที่นี่

เพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนค่

สำหรับหลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินเยียวยานั้นกรณีบ้านพักอาศัยที่มีทะเบียนบ้าน ให้เจ้าบ้าน/หัวหน้าครอบครัว/ผู้ได้รับมอบอำนาจ ยื่นคำร้องพร้อมหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน, ทะเบียนบ้านที่ประสบภัย กรณีที่ไม่สามารถนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขตเอง เพื่อขอหนังสือรับรองจากสำนักงานเขต (กรณีมอบอำนาจให้มีหนังสือมอบอำนาจและแนบบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ)กรณีเป็นบ้านเช่า ผู้เช่าจะต้องใช้สัญญาเช่า/หนังสือรับรองการเช่าจากเจ้าของบ้านเช่า พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้ร้อง และทะเบียนบ้านที่ประสบภัย กรณีที่ไม่สามารถนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดงได้ ให้ตรวจสอบจากสำนักทะเบียนของสำนักงานเขตเอง เพื่อขอหนังสือรับรองจากสำนักงานเขต

กรณีที่เป็นหัวหน้าครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้าน จะต้องใช้บัตรประชาชน, พยานบุคคล หรือหลักฐานอื่นตามที่เขตเห็นสมควร

เมื่อยื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำนักงานเขตแล้ว คณะกรรมการของเขตจะเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องและออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยให้ต่อไป

 คู่มือการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย 5,000 บาท   Read the rest of this entry

หลักเกณฑ์-เอกสาร-ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยกรณีบ้านน้ำท่วม 5,000บาท>>กทม.

หลักเกณฑ์-เอกสาร-ขั้นตอนการขอรับเงินชดเชยกรณีบ้านน้ำท่วม 5,000บาทต่อครัวเรือน

ในพื้นที่ 30 เขต ของกรุงเทพฯ

 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 8 พ.ย. มีมติอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (กรณีอุทกภัย) ครัวเรือนละ 5,000 บาท ในเขตกรุงเทพมหานครรวม 30 เขต จำนวน 6 แสนครัวเรือน

สำหรับเอกสารเพื่อขอรับเงินชดเชย 5,000 บาท มีดังนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชน
2. ทะเบียนบ้าน
3. สัญญาเช่า หรือ หนังสือรับรองการเช่าจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เงื่อนไขการรับเงินชดเชยน้ำท่วม มีดังนี้

1. เป็นบ้านพักที่มีทะเบียนบ้าน อยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร หรือพื้นที่ประกาศภัยพิบัติฉุกเฉิน แต่หากไม่มีทะเบียนบ้าน เช่น บ้านพักคนงาน ก็มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเช่นกัน

2. หากเป็นบ้านเช่า ผู้เช่าจะได้รับเงินช่วยเหลือ ในกรณีที่บ้านเช่ามีหลายชั้น หรือคอนโดมิเนียมจะมีเพียงชั้นที่น้ำท่วมถึงเท่านั้นที่ได้รับเงินช่วยเหลือ
3. ต้องมีหนังสือรับรองผู้ประสบภัยจากสำนักงานเขตในสังกัด กทม.ออกให้เท่านั้น Read the rest of this entry