Category Archives: ศูนย์ซ่อม tablet

ขั้นตอนการรับเคลมสินค้าแท็บเล็ต

สำหรับ แท็บเล็ต ของ OTPC  ที่แจกให้กับนักเรียนนั้น ตามที่ได้ยินได้ฟังกันว่า หากเครื่องเสีย เครื่องมีปัญหา ไม่ต้องตกใจ เพราะมีระบบการประกัน ไว้รองรับความเสียหาย โดยมีศูนย์บริการซ่อมและบำรุง ทุกภาค โดยกระจายศูนย์บริการ ตามจังหวัดต่าง (ตรวจสอบศูนย์บริการ คลิกที่นี่)

เพื่อความชัดเจนในการปฏิบัติ เมื่อเกิดความเสียหาย และต้องการ “เคลมประกันเครื่องแท็บเล็ต”  ลองศึกษาขั้นตอน จาก flowchart แสดขั้นตอนการรับเคลม

โปรดทำความเข้าใจเรื่อง การรับประกัน  ด้วย >>>>>>

รับประกันในส่วนของ Software และ Hardware ที่เกิดอาการเสียจากการใช้งานปกติ ไม่รับประกันความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ เช่น เครื่องตก หน้าจอแตก ตกน้ำ ไฟไหม้ สูญหาย หรือการใช้งานที่ผิดประเภท

ข้อมูลจาก http://www.advice.co.th/otpc/

ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

แจ้ง ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

 โครงการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ตรวจสอบ  ศูนย์บริการ OTPC

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ที่ บริษัท Advice Distributions จำกัด

ได้ทำสัญญารับจ้างซ่อมแซมเครื่องแท็บเล็ต ของ นร. ป.1 ในจังหวัดของท่าน มีดังต่อไปนี้
ศูนย์บริการใหญ่ บริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร PCC เลขที่ 49/99 อาคาร PCC

 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-9535186