สมุดเยี่ยม

ยินดีรับการติชม  ข้อเสนอแนะ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเยาวชนไทย…

ให้เป็นพลโลกที่มีศักยภาพ…ด้วย  Socila Medai For Education

********************************

โฆษณา
 1. ด.ช.ภัทร์ดนัย ผ่องใส ป.6/1 เลขที่ 22

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกบิดกุญแจ

 2. ด.ช.วัชรพงษ์ ขันฐี ป.6/1 เลขที่ 19

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกเทนนิส

 3. ด.ญ.จรัสศรี ทองอำพล ป.6/2 เลขที่ 35

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ บิ๊กอาย

 4. ด.ญ.ภัทรวดี ปั้นเพ็ง ป.6/2 เลขที่19

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ เหรียญสองบาท

 5. ด.ญ.ประภาพรรณ เขียนบุตร ป6/1 เลขที่ 39

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ กาเล็กซี่ เนลิบิว

 6. ด.ญ.สุธาสิณี สายทอง ป.6/1 เลขที่33

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพพื้นฐานของรูปวงกลม คือ แหวน

 7. ด.ญ.ศิรินันท์ โพธิ์มัน ป.6/2 เลขที่ 34

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพพื้นฐานของรูปวงกลม คือ มิกกี้เม้าส์

 8. ด.ช.จิรชัย ขำชนะ ชั้นป.6/1 เลขที่21

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ จมูกโดเรมอน

 9. ด.ช.ชวิน สาริวงศา ป.6/1 เลขที่ 13

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกอม

 10. ภาพที่เกิดจากการวาดภาพพื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกมะกรูด

 11. ด.ญ.นภัทรา ศรีสวัสดิ์ ป.6/1 เลขที่ 42

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกตาคน

 12. ชื่อ อนุสรณ์ ทันไว ชั้น ป.6/5 เลขที่ 2

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกโป่ง

 13. สรรรเสริญ โพธิทิพย์ศิริ ป6/5เลขที่6

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ล้อรถยน

 14. ด.ญ.ปิยธิดา ศรีพรหม

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ พัดลม

 15. ด.ช.ศิริวัฒน์ จันทร์ขาว ป.6/5 เลขที่7

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกปิงปอง

 16. ด.ช.อานนท์ณัฏฐ์ เฉยเฟื้อง ป.6/5 เลขที่ 17

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ระบบสุริยะ

 17. ด.ช. ภีรวัฒน์ สุรจิต

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ดวงดาวต่าง

 18. ด.ช.ธนภัทร จิ่งนะ

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกไก่

 19. ด.ญ.พิชญานิน ทิพย์ดง ป.6/5 เลขที่36

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ นาฬิกา

 20. ด.ช.พงศยา ดาวใส ป.6/5 เลขที่ 10

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ โลก

 21. ด.ญ.กนกพรรณ บุญทับ ป.6/5 เลขที่ 23

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกมะนาว

 22. ด.ญ ศุภรัตน์ พุกทอง ป6/2 เลขที่ 33

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ มือโดรายเอม่อน

 23. สุกัญญา อู่ทรัพย์ ป6/6 เลขที่41

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ เป็ด

 24. พิมลพร อภิรักษ์โยธิน

  สวัสดีค่ะ คุณครูขนิฐา
  ดิฉันขอภาพใบงานอาเซียนไปให้นักเรียนฝึกระบายสีค่ะ

 25. ด.ญ.กุลธิดา กุศลส่ง ม.1/4 เลขที่ 28

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ …….

 26. ด.ญ.สุภัทรา ปัทมะเสวี ม.1/4 เลขที่ 30

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ …..

 27. ชลิดา มดศรีแก้ว ม.1/4 เลขที่39

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ …

 28. ตรีราชวัส โตอิ้ม ม.1/4 เลขที่ 17

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ นาฬิกาเบนเท็น

 29. ปิยะพงษ์ สันทัด ม.1/4 เลขที่ 10

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ นาฬิกา

 30. ด.ญ รัตนวลี สกุลรัตน์ ม.1/4 เลขที่42

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ปิงปอง

 31. สุขิตา ขำวารี 1/4 เลขที่44

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ จมูกสีแดงของนักแสดงตลก…

 32. เด็กหญิง พิมพ์ลภัส เก็บกลาง ชั้นม.1/4 เลขที่ 27

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกโลกมั๊งคะ

 33. ด.ญ. คชาภรณ์ บุญเกิด ชั้นม.1/4 เลขที่ 24

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ไข่นกกระทา

 34. ด.ญ.ประภัสสร เย็นทรวง ม.1/4 เลขที่35

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ…กระดุมค่ะ

 35. พุทธิดา พิบูลรัตนสังข์ ชั้น ม.1/4 เลขที่ 46

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ หัวของคน

 36. ด.ญ.อติกานต์ บุตรศรี ป.6/5 เลขที่

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ หน้าตัดของทรงกระบอก

 37. ด.ญ.กฤติญาภร สัจจา ม.1/4 เลขที่36

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกมะนาว

 38. ด.ญ. ฐานิตา เรืองฤทธิ์ ม.1/4 เลขที่37

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ล้อรถ

 39. ด.ญ.ธนาพร ตระสินธุ์ ป6/2 เลขที่ 31

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ฝาเอ็ม150

 40. ด.ญ.กุลธิดา กุศลส่ง ม.1/4 เลขที่ 28

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ลูกมะนาว

 41. ด.ช.สรวิชญ์ อ่อนศรี ป.6/2 เลขที่ 4

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ส้ม

 42. ด.ช.วิริยะ แสงอรุณ ป.6/1เลขที่ 20

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ นาฬิกา

 43. อภิสรา พงศ์เรืองศรี ป.6/2 เลขที่17

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้อฐานของรูปวงกลม คือ ดวงอาทิตย์

 44. ด.ญ.พิชญา บุญเรือง ป.6/5 เลขที่28

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้อฐานของรูปวงกลม คือ จานบินยูเอฟโอ

 45. ด.ญ.บงกช เข้มกำลัง ป 6/1 เลขที่ 26

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้อฐานของรูปวงกลม คือ ล้อตู้เย็น

 46. ด.ช.พี่ระพงศ์ แสนวงศ์ ม.1/2 เลขที่32

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ เหรียญบาท

 47. ด.ญ.จารุวรรณ แตงชุ่ม ม.1/4 เลขที่ 25

  ภาพที่เกิดจากการวาดภาพใช้พื้นฐานของรูปวงกลม คือ ดวงอาทิตย์

 48. สวัสดีครับคุณครูขนิษฐา คือผมเป็นผู้ปกครองนะครับ ตอนนี้ผมมีบุตรสาว อายุ 3 ปี 4 เดือน ขณะนี้ได้เรียนชั้นเตรียมอนุบาล ที่โรงเรียนบริบูรณ์ศิลป์ดอนเมือง จ. กรุงเทพ ฯ ผมอยากได้เอกสารชุด clipart + ใบงาน อาเซียน ครับไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไรครับ คือ เหตุผลที่อยากได้คือบุตรสาวชอบระบายสีมาก แล้วทางโรงเรียนมีจัดกิจกรรมของโรงเรียนเกี่ยวกับ อาเซียน แล้วบุตรสาว ได้ใส่ชุดประจำชาติบรูไน ผมก็เลยมาหารูปภาพเกี่ยวกับอาเซียน แล้วได้พบเอกสารเกี่ยวกับระบายสี เลยอยากได้ clipart และใบงานบ้างนะครับ …………

  รบกวนแจ้งให้ทราบได้มั้ยคับว่า ต้องทำอย่างไรครับ
  sakultap@hotmail.com
  ขอบคุณล่วงหน้าครับ

 49. แอบมาดูดบล็อกครูนุ๊ย ไปแสดง ที่ sidebar โดยไม่บอกกล่าว เข้าไปดูครับ อิอิอิ
  http://tanyaso.com/

 50. นางบุญต้อม นะคำ

  สวัสดีค่ะคุณครูขนิษฐา
  เข้าชมเว็ปไซต์ของคุณครูแล้วประทับใจมาก
  ขออนุญาตนำไปปรับใช้ใรล่วงหน้าการสอนกลุ่มสาระฯสังคมศึกษาชั้น ม.1-3
  ที่รับผิดชอบอยู่ ขอขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s