คลังเก็บบล็อก

ASEAN Countries Language

ภาษาอาเซียน

ASEAN Countries Language

v.1 คำทักทาย

เรียนรู้ คำกล่าวทักทาย “สวัสดี” ….จากทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ สำหรับ ภาษาอาเซียน ชุดแรก จะเริ่มจาก คำกล่าวทักทาย …

นักเรียนสามารถหัดพูด คำทักทาย เริ่มด้วยคำทักทายจากประเทศเพื่อนบ้านที่เราคุ้นเคย เช่น “สะ บาย ดี” สนุกกับ ภาษาอาเซียน ASEAN Countries Language นะคะ

ขอรับไฟล์   ภาษาอาเซียน.pdf

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

hot-icon-winkภาษาอาเซียน.pdf   กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และเป็นจริง เพื่อจัดส่งไฟล์ ให้ค่ะ

ขอไม่ส่ง ไฟล์ สำหรับข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน /// และไม่ถูกต้อง ค่ะ

>>>>>กรุณากรอกข้อมูลในครบและถูกต้องตามจริง ค่ะ <<<<<

ภาษาอาเซียน

ASEAN Countries Language

v.2  คำขอบคุณ

มาสู่  ภาษาอาเซียน  v.2  คำขอบคุณ กล่าวขอบคุณ….จากทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

ขอรับไฟล์   ภาษาอาเซียน v.2 คำขอบคุณ .pdf

hot-icon-winkกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และถูกต้อง เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

*ขอไม่ส่ง ไฟล์ สำหรับข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน /// และไม่ถูกต้อง ค่ะ 

 

 

ขอบคุณ …ภาษาอาเซียน

จากเดิมที่เคย พูดแสดง ความรู้สึก  ขอบคุณ / ขอบใจ กับ ชาวต่างชาติ ว่า Thanks / Thank you  แต่ตอนนี้ คงรู้เพียงแค่ก็บอกว่า เชย ไปแล้ว เพราะเดียวนี้ อะไร อะไร ก็ ต้อง Asean (อาเซียน)

การเข้าสู่ประตู อาเซียน สำหรับคนไทย โดยเฉพาะเด็กไทย คงต้องบอกว่า …เราช้าไม่ได้อีกแล้วหากต้องการอยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจ ภาษาอาเซียนเบื้องต้น เราคงต้องหัดพูด หัดเรียนรู้ ไว้บ้าง

ตอนนี้ทำ สื่อ ภาษาอาเซียน v.1 คำทักทาย และ v.2 คำขอบคุณ  สำหรับใครที่สนใจ ก็ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ครูนุ้ยยินดีส่ง ไฟล์ ให้ทาง e-mail ค่ะ

คลิกเพื่อขอรับเอกสาร https://krukanidta.wordpress.com/world-class/download/thanks-asean/