คลังเก็บบล็อก

อาเซียน ASEAN

ชุดภาพ  อาเซียน

ชุดนี้เป็นป้ายวงกลม สามารถนำไปใช้ เพื่อการเรียนการสอน

ที่มาของการจัดทำ ชุดภาพชุดนี้ คือ ต้องการทำไปปนิ้นไวนิส  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  40 cm  ค่ะ

asean