คลังเก็บบล็อก

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : เต่า ห้อง ป.6/2

ชิ้นงานการวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint

โฆษณา

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : เต่า ห้อง ป.6/1

ชิ้นงานการวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint

 

งานนักเรียน รับเปิดเทอม….ปีการศึกษา 1/2554

สวัสดีค่ะนักเรียน สำหรับปีการศึกษาใหม่…เพื่อให้คุณครูรู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้น  ให้นักเรียนกรอข้อมูลนักเรียน…โดยทำตามรายละเอียดดังนี้

1. คลิกที่ กรอกข้อมูล ดังภาพ 

2.  กรอกข้อมูลนักเรียนตามรายการ…เน้นว่า “ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นจริง” เท่านั้น

* สีแดงแสดงว่า ข้อมูลนัั้น นักเรียนจำเป็นต้องตอบค่ะ

3. กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว คลิก ส่ง ค่ะ

เสร็จงานชิ้นแรกค่ะ…ง่ายนิดเดียวเองนะค่ะ…แต่สำคัญมากเพราะ ช่วยให้คุณครูจัดการเีรียนการสอนให้เหมาะสมกับนักเรียนมากยิ่งขึ้นค่ะ

งานชิ้นที่ 4_2554

งานนักเรียน 4_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การเชื่อมโยงเอกสาร โดยจะเป็นการเชื่อมโยงภายในเอกสาร ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ คำขวัญประจำจังหวัด 3 จังหวัด ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นคว้า หา ข้อมูล คำขวัญประจำจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด

2. จัดเอกสาร ดังนั้น

  • หน้าที่ 1  พิมพ์ รายชื่อจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด (ที่ค้นคว้าข้อมูลไว้แล้ว)
  • หน้าที่ 2-4 พิมพ์ ชื่อจังหวัด คำขวัญ จังหวัดละ 1 หน้า ตกแต่งให้สวยงาม

3. การเชื่อมโยง ภายในเอกสาร

  • กำหนดที่คั้นหน้า  ดังนี้   คลิกหน้าที่ต้องการจะเชื่อมโยงไป (ในตัวอย่าง หน้าที่ 2)….. แทรก—> ที่คั้นหน้า —> ตั้งชื่อ ลพบุรี —> คลิก  เพิ่ม ดังภาำพ Read the rest of this entry