คลังเก็บบล็อก

คำขวัญวันเด็ก ประจำปี 2555

วันเด็กแห่งชาติ 2544

เด็กเอ๋ยเด็กดี

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน (ซ้ำ)

หนึ่ง นับถือศาสนา

สอง รักษาธรรมเนียมมั่น

สาม เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์

สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู

หก เป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด

เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ..(จบ)

……..เพลงนี้ เชื่อว่าหลายคนได้เคยได้ยินได้ฟัง และอาจจะได้ร้องมาแล้ว…ซึ่งว่า Read the rest of this entry