คลังเก็บบล็อก

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ติดตามความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

****เกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบอีกครั้งที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานศิลปหัตกรรม

ที่มา http://www.sillapa.net/home

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

ติดตามความเคลื่อนไหว 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จาก เว็บไซต์ http://www.kan1.go.th/arts/index.html

ข้อมูลเบื้องต้น สัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

คลิก อ่านความหมายของสัญลักษณ์

ตอบข้อหารือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ”

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” 
การคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตอบข้อหารือ 

หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.