คลังเก็บบล็อก

แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา 2555

ติดตามความเคลื่อนไหว

กิจกรรมและหลักเกณฑ์การประกวด แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 62 ปีการศึกษา2555  คลิกที่นี่

ดาวน์โหลดเกณฑ์การแข่งขัน

****เกณฑ์ต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ควรตรวจสอบอีกครั้งที่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานศิลปหัตกรรม

ที่มา http://www.sillapa.net/home

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

ติดตามความเคลื่อนไหว 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓  มกราคม พ.ศ.๒๕๕๕ ณ บริเวณสนามกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี  ได้จาก เว็บไซต์ http://www.kan1.go.th/arts/index.html

ข้อมูลเบื้องต้น สัญลักษณ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61

คลิก อ่านความหมายของสัญลักษณ์

ตอบข้อหารือ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ”

การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 61 ปีการศึกษา 2554
“สุดยอดเด็กไทย ก้าวไกลในอาเซียน” 
การคัดเลือกตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ตอบข้อหารือ 

หนังสือแจ้ง สพป.
หนังสือแจ้ง สพม.

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,980 other followers