คลังเก็บบล็อก

น้ำขึ้นให้รีบแจว…ปิด ..เป๋า..เปิด

ปิด ..เป๋า..เปิด

การเตรียมก่อนเดินทาง…หนีน้ำท่วม

Read the rest of this entry

แนวทางการปฎิบัติเมื่อน้ำท่วม

คลิกดู คลิป

Read the rest of this entry

เตรียมพร้อม ก่อนน้ำมา

วิธีรับมือน้ำท่วม

1. หมั่นติดตามข่าวสาร และประกาศเตือนทุกช่องทาง เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เสาสัญญาณ เป็นต้น

2. เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง ยารักษาโรค ไฟฉาย และอุปกรณ์ที่จำเป็นอื่น ๆ เพื่อเอาตัวรอดในยามน้ำท่วม 3. เตรียมกระสอบทรายไว้เพื่อทำผนังกั้นน้ำ (แต่ห้ามวางไว้พิงกำแพง เพราะจะเพิ่มแรงดันให้น้ำทะลักเข้ามาได้ง่าย)

4. หมั่นทำความสะอาดพื้น ไม่ให้มีของอันตรายหากเกิดน้ำท่วมสูง …

5. เก็บของมีค่า และสัตว์เลี้ยง รวมถึงอุปกรณ์ไฟฟ้า ไปไว้ชั้นบนของบ้าน

6. เตรียมเบอร์ติดต่อหน่วยงานของรัฐ เผื่อต้องการความช่วยเหลือ

7. ชาร์จแบตโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์สื่อสารให้พร้อม

8. หากเกิดน้ำท่วมให้หนีขึ้นที่สูง และปิดวงจรไฟฟ้า เพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

9. พยายามหาส่วนแห้งเพื่อหลบภัย และป้องกันไฟดูด

10. ห้ามรับประทานน้ำที่ท่วมสูง หากขาดแคลนน้ำดื่ม ให้ต้มก่อนทุกครั้ง เพื่อป้องกันโรคระบาด

11. หากน้ำท่วมไม่สูงมาก ให้ระวังการใช้รถใช้ถนน และดูแลเด็กเล็กไม่ให้ออกจากบ้าน

12. ระวังสัตว์มีพิษที่มากับน้ำ หากถูกกัดให้ล้างแผลด้วยน้ำต้มสุกและเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผล จากนั้นหาทางไปโรงพยาบาลทันทีดูเพิ่มเติม

เบอร์ฉุกเฉินน้ำท่วม

1) หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยผู้ประสบภัยสาธารณสุข โทร 1669

2) สายด่วนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร 1784

3) สายด่วนกรมชลประทาน โทร 1460, 026692560

4) สายด่วนกรมทางหลวง โทร 1586

5) ศูนย์ปลอดภัยคมนาคม 1356

6)กรมทางหลวงชนบท 1146

7) การรถไฟฯ 1690

8) บขส. 1490

9) ตำรวจทางหลวง 1193 สอบถามเส้นทางน้ำท่วมได้ 24 ชม.

10) หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน 1669 กู้ชีพฟรี

11)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1129