คลังเก็บบล็อก

งานนักเรียน 3_2554

งานนักเรียน 3_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การแทรกแผนภูมิ ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถนำเสนองานด้วย แผนภูมิ ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ แทรกแผนภูมิ  ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการแทรกแผนภูมิ

1.  คลิก แทรก  –>  แผนภูมิ ดังภาพ

2. เลิอกรูปแบบของ แผนภูมิ ที่ต้องการ ในที่นี้ ให้เลือก รูปแบบแผนภูมิ คลอลัมน์ —> แผนภูมิ คลอลัมน์แบบกลุ่ม จากนั้น กด ตกลง

Read the rest of this entry

งานนักเรียน 2_2554

งานนักเรียน 2_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การใช้งาน แม่แบบเอกสาร ของ โปรแกรม Word 2007 ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถสร้างงานเอกสารได้ สวย ง่าย รวดเร็วค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ ทำรายงาน โดยใช้แม่แบบเอกสาร (รายงาน)

เรื่อง จังหวัดลพบุรี

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com (เหมือนเดิม ค่ะ)

ขั้นตอนการใช้ แม่แบบเอกสาร

1.  คลิกปุ่ม ออฟฟิต –> สร้าง   ดังภาพ

2. เลือก แม่แบบ รายงาน  คลิก ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน

Read the rest of this entry

งานนักเรียน 1_2554

งานนักเรียนชิ้นที่ 1_2554

ให้นักเรียนทำงานเอกสารจากโปรแกรม word 2007 ส่ง โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  กำหนด การวางแนวกระดาษ ให้เป็น แนวนอน…(คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ) ดังภาพ

2. ให้นักเรียน ค้นประวัติของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อย่างย่อ ) จากนั้นคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์เพื่อวางในชิ้นงาน Read the rest of this entry

งานนักเรียน 3_2553

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน 3_2553 ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.  นักเรียนใช้โปรแกรม ไมโครซอฟต์เวิร์ด สร้างแผนผังการบริหารโรงเรียน ดังภาพ

2.  ตั้งค่าหน้ากระดาษที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ ดังนี้

2.1  แนวนอน

2.2 กำหนดเส้นขอบหน้ากระดาษ

2.3 กำหนด ลายน้ำ โดยกำหนดข้อความเป็นชื่อ ของนักเรียนเอง

ขั้นตอนดังภาพ

3. แทรก แผนผังองกรค์ ดังภาพ

4. ใส่ข้อมูล แผนผังการบริหารโรงเรียน ดังภาพ(ด้านล่าง)

5.  บันทึกงานใน ไดร์ D ในโฟลเดอร์ของตนเอง ชื่อ แผนผัง

ชิ้นงาน 3_2553