คลังเก็บบล็อก

แจ้งผลการเรียน

ถึงนักเรียนที่น่ารักทุกคน

ตอนนี้นักเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนของนักเรียนได้แล้วอย่างเป็นทางการค่ะ….สำหรับนักเรียนที่ยังมีข้อสงสัย หรือยังไม่มีผลการเรียนนั้น ให้นักเรียนติดต่อกับครูโดยตรง…(ด่วน)

ครูขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผลการเรียนอยู่ในระดับดี และดีมาก(เกรด 3-4) ทุกคน และขอเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์ ขึ้นไป-พอใช้ ให้สามารถพัฒนาตนเองให้ได้คะแนนสูงขึ้นต่อไป

ส่งที่ครูขอเน้นย้ำ ในการเรียน(ทุกวิชา) คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ของนักเรียนทุกคนค่ะ…เพราะคะแนนส่วนใหญ่มาจากการเก็บสะสมคะแนนครั้งละน้อย ๆ เก็บไปเรื่อย ๆ  ถ้านักเรียนส่งงานครบถ้วน คะแนนเก็บของนักเรียนก็จะสูงค่ะ ซึ่งนั้นหมายความว่านักเรียนก็จะมีโอกาสได้เกรด 4 แน่นอนค่ะ..

ขอบคุณรูปภาพประกอบ : http://blogs.tlt.psu.edu/courses/disruptive/

โฆษณา

งานนักเรียน 2_2553

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.  ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น

2.  ตั้งค่าหน้ากระดาษที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ ดังนี้

2.1  แนวนอน

2.2 กำหนดพื้นหลังใส่สีหน้่า

2.3 กำหนดเส้นขอบหน้ากระดาษ

3. พิมพ์ ข้อความ เรื่อง ลอยกระทง พร้อมอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูล

4. บันทึกงานใน ไดร์ D ในโฟลเดอร์ของตนเอง  โดยตั้งชื่องาน  ลอยกระทง

********************

 

งานนักเรียน_การ์ด

งานชิ้นแรกของภาคเรียนที่ 2/2553

ชิ้นงาน   การ์ด

เตรียม :    นักเรียนนำการ์ด 1 ใบ เพื่อเป็็นแบบอย่างในการสร้างงาน (การ์ดงานแต่งงาน งานบวช งานขึ้นบ้านใหม่ เป็นต้น)

ภาระงานของนักเรียนในชั่วโมง : สร้าง การ์ด โดยใช้โปรแกรมไมโครซอฟเวิร์ด

กำหนดเงื่อนไข ชิ้นงานดังนี้

1.  กำหนดขนาดกระดาษ เป็น แนวนอน

2. ตกแต่งด้วย การแทรก รูปภาพ รูปร่างอัตโนมัติ

3. ใช้รูปแบบอักษร ในงาน อย่างน้อย  3 รูปแบบ

4. จัดข้อความ ภาพ ของการ์ด ให้สวยงาน

การส่งงาน บันทึกงานใน ไดร์ D —> โฟลเดอร์ ของชั้นเรียนตนเอง  ค่ะ ///หรือส่งทาง e-mail —> koonkrunuy@gmail.com ค่ะ

ตัวอย่าง ชิ้นงาน ค่ะ

สหวิชา.คอม

แนะนำเว็บดี…เว็บดีที่เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ต้องเรียนรู้เนื้อหาวิชา ทบทวนความรู้ คลังข้อสอบ สำหรับนักเรียนที่มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฉีกข้อจัดกัดของเวลา สถานที่ และระยะทางค่ะ

สำหรับคุณครู  sahavicha.com เป็นอีกเว็บหนึ่งช่วยให้ครูสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ เทคนิคการสอนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด…

http://www.sahavicha.com/ ถือได้ว่า เป็นเว็บไซต์ครูที่มีึความรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาจนเป็นแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุค ที่ ICT เข้ามามีบทบาทในการจัดการเีรียนการสอน

ลองเข้าไปชม ไปดู กันนะ ที่ http://www.sahavicha.com/ ….ก้าวทุกวินาที กับ …สหวิชา.คอม