คลังเก็บบล็อก

งานนักเรียน 2_2553

ให้นักเรียนสร้างชิ้นงาน ตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1.  ใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด สร้างชิ้นงาน 1 ชิ้น

2.  ตั้งค่าหน้ากระดาษที่ เค้าโครงหน้ากระดาษ ดังนี้

2.1  แนวนอน

2.2 กำหนดพื้นหลังใส่สีหน้่า

2.3 กำหนดเส้นขอบหน้ากระดาษ

3. พิมพ์ ข้อความ เรื่อง ลอยกระทง พร้อมอ้างอิงที่มาของแหล่งข้อมูล

4. บันทึกงานใน ไดร์ D ในโฟลเดอร์ของตนเอง  โดยตั้งชื่องาน  ลอยกระทง

********************

 

ลอย…ลอยกระทง

เทศกาลลอยกระทง

ประเพณีลอยกระทง หลาย ๆ คน ได้สัมผัส และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสืบทอดประเพณีที่ดีงามของไทยกับทุก ๆ ปี ลองมาดูกันสิคะว่า เทศกาลลอยกระทง นั้น มีประวัิติความเป็นมา เรื่องราวที่เกี่ยวข้องอย่างไรกันบ้าง

คติที่มาเกี่ยวกับวันลอยกระทงมีอยู่หลายตำนาน ดังนี้

1. การลอยกระทง เพื่อขอขมาแก่พระแม่คงคา

2. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระผู้เป็นเจ้าตามคติพราหมณ์ คือบูชาพระนารายณ์ซึ่งบรรทมสินธุ์อยู่ในมหาสมุทร

3. การลอยกระทง เพื่อต้อนรับพระพุทธเจ้า ในวันเสด็จกลับจากเทวโลก เมื่อครั้งเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เพื่อทรงเทศนาอภิธรรมโปรดพระพุทธมารดา

4. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระพุทธบาท ของพระพุทธเจ้า ที่หาดทรายริมแม่น้ำนัมมทานที เมื่อคราวเสด็จไปแสดงธรรมโปรดในนาคพิภพ

5. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระจุฬามณีบนสวรรค์ ซึ่งเป็นที่บรรจุพระเกศาของพระพุทธเจ้า

6. การลอยกระทง เพื่อบูชาท้าวพกาพรหม บนสวรรค์ชั้นพรหมโลก

7. การลอยกระทง เพื่อบูชาพระอุปคุตตะเถระ ซึ่งบำเพ็ญเพียรบริกรรมคาถาอยู่ในท้องทะเลลึกหรือสะดือทะเล

ความมุ่งหมายของการลอยกระทงมีอยู่หลายประการ เช่น การขอขมาต่อพระแม่คงคาการบูชารอบพระพุทธบาท การลอยเคราะห์โรคภัยและทุกข์โศกให้ไหลไปกับสายน้ำ ฯลฯ กิจกรรมดังกล่าวนี้จะจัดขึ้นในเดือน 12 โดยนับวันตามจันทรคติ หรือราวเดือนพฤศจิกายน

กิจกรรมต่างๆ ที่ควรปฏิบัติในวันลอยกระทง

1. นำกระทงไปลอยตามแม่น้ำลำคลอง หรือตามแหล่งน้ำที่มีการจัดพิธี

2. ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในวันลอยกระทง เช่น การประกวดกระทง ประกวดนางนพมาศ การละเล่นพื้นเมือง เช่น รำวง เพลงเรือ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทย

3. จัดนิทรรศการ หรือพิธีการลอยกระทง เพื่อเผยแพร่และอนุรักษ์ประเพณีไทย

4. จัดรณรงค์ให้มีการใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทง เพื่อไม่ให้เกิดมลภาวะแก่แม่น้ำลำคลอง

ที่มา : http://blog.eduzones.com/tangmoo/12437

มาลอยกระทงกันดีว่าค่ะ

คลิกเพื่อลอยกระทงค่ะhttp://www.myfri3nd.com/loykratong/

*********************

คำถามส่งท้าย

1. นักเรียนคิดอย่างไร กับประเพณีลอยกระทง

2. ถ้าคำอธิษฐาน เป็นจริง นักเรียนจะขออะไร 1 ข้อ