คลังเก็บบล็อก

ฝึกวาดภาพ…ด้วย FLASH

สวัสดีค่ะ…โปรแกรมที่จะแนะนำในวันนี้ คือ โปรแกรม Flash ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยให้ สามารถวาดภาพการ์ตูนน่ารัก ๆ หรือทำภาพเคลื่อนไหว animation ซึ่งเราสามารถพบเห็นทั่วไปโดยเฉพาะในอินเทอร์เน็ต :0

วันนี้จึงขอนำเสนอ การวาดภาพง่าย โดยเน้นที่การใช้โครงสร้างพื้นฐานจาก รูปวงกลม …fish Read the rest of this entry