คลังเก็บบล็อก

สหวิชา.คอม

แนะนำเว็บดี…เว็บดีที่เหมาะสำหรับนักเรียนทุกระดับชั้น ที่ต้องเรียนรู้เนื้อหาวิชา ทบทวนความรู้ คลังข้อสอบ สำหรับนักเรียนที่มีใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ฉีกข้อจัดกัดของเวลา สถานที่ และระยะทางค่ะ

สำหรับคุณครู  sahavicha.com เป็นอีกเว็บหนึ่งช่วยให้ครูสามารถแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้ เทคนิคการสอนในสาขาวิชาที่ตนเองถนัด…

http://www.sahavicha.com/ ถือได้ว่า เป็นเว็บไซต์ครูที่มีึความรู้ เชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ ร่วมกันพัฒนาจนเป็นแหล่งเรียนรู้บนโลกออนไลน์ ในสังคมแห่งการเรียนรู้ ในยุค ที่ ICT เข้ามามีบทบาทในการจัดการเีรียนการสอน

ลองเข้าไปชม ไปดู กันนะ ที่ http://www.sahavicha.com/ ….ก้าวทุกวินาที กับ …สหวิชา.คอม

โฆษณา