คลังเก็บบล็อก

สื่ออาเซียน …ที่คั่นหนังสือ อาเซียน

ที่คั่นหนังสือ เป็นของใช้ใกล้ตัว นักเรียน หยิบมาใช้งาน แถมได้เกร็ดความรู้ แม้เล็กน้อย แต่ก็คงทน 20150726_142930 20150726_100411 Slide7 Slide6 Slide5 Slide4 Slide3 Slide2 อาเซียน

อาเซียน ASEAN

ชุดภาพ  อาเซียน

ชุดนี้เป็นป้ายวงกลม สามารถนำไปใช้ เพื่อการเรียนการสอน

ที่มาของการจัดทำ ชุดภาพชุดนี้ คือ ต้องการทำไปปนิ้นไวนิส  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  40 cm  ค่ะ

asean