คลังเก็บบล็อก

สื่ออาเซียน …ที่คั่นหนังสือ อาเซียน

ที่คั่นหนังสือ เป็นของใช้ใกล้ตัว นักเรียน หยิบมาใช้งาน แถมได้เกร็ดความรู้ แม้เล็กน้อย แต่ก็คงทน 20150726_142930 20150726_100411 Slide7 Slide6 Slide5 Slide4 Slide3 Slide2 อาเซียน

อาเซียน ASEAN

ชุดภาพ  อาเซียน

ชุดนี้เป็นป้ายวงกลม สามารถนำไปใช้ เพื่อการเรียนการสอน

ที่มาของการจัดทำ ชุดภาพชุดนี้ คือ ต้องการทำไปปนิ้นไวนิส  ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง  40 cm  ค่ะ

asean

ขอบคุณ …ภาษาอาเซียน

จากเดิมที่เคย พูดแสดง ความรู้สึก  ขอบคุณ / ขอบใจ กับ ชาวต่างชาติ ว่า Thanks / Thank you  แต่ตอนนี้ คงรู้เพียงแค่ก็บอกว่า เชย ไปแล้ว เพราะเดียวนี้ อะไร อะไร ก็ ต้อง Asean (อาเซียน)

การเข้าสู่ประตู อาเซียน สำหรับคนไทย โดยเฉพาะเด็กไทย คงต้องบอกว่า …เราช้าไม่ได้อีกแล้วหากต้องการอยู่ในอันดับต้น ๆ ของกลุ่มประเทศอาเซียน เพื่อการเตรียมความพร้อมอย่างมั่นใจ ภาษาอาเซียนเบื้องต้น เราคงต้องหัดพูด หัดเรียนรู้ ไว้บ้าง

ตอนนี้ทำ สื่อ ภาษาอาเซียน v.1 คำทักทาย และ v.2 คำขอบคุณ  สำหรับใครที่สนใจ ก็ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ครูนุ้ยยินดีส่ง ไฟล์ ให้ทาง e-mail ค่ะ

คลิกเพื่อขอรับเอกสาร https://krukanidta.wordpress.com/world-class/download/thanks-asean/