คลังเก็บบล็อก

ธงอาเซียน …ASEAN FLAG

ธงอาเซียน …ASEAN FLAG

ธงอาเซียน 

ASEAN FLAG

ความหมาย ของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ อยู่ใน ธงอาเซียน ตามที่ กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดไว้

hot-icon-winkขอรับไฟล์   ธงอาเซียน.pdf

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

ธงอาเซียน.pdf   กรุณากรอกข้อมูลเพื่อส่งไฟล์ ให้ค่ะ

hot-icon-winkใบงานสำหรับ ธงอาเซียน ค่ะ …(ลองนำไปใช้กันนะคะ …^_^)

ใบงาน อาเซียน

ใบงาน ธงอาเซียน .pdf

clipart ชุดประจำชาติ + ใบงาน อาเซียน

hot-icon-winkชุดประจำชาติอาเซียน

Clip art ชุดประจำชาติอาเซียน …สำหรับนำไปตกแต่ง หรือประกอบการสร้างสื่อ ๆ ค่ะ

 การ์ตูน อาเซียน ชุดประจำชาติ

 คลิกกรอกข้อมูล….เพื่อขอรับเอกสาร

hot-icon-winkขอรับ ไฟล์ clipart ชุด การ์ตูนอาเซียน

 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และถูกต้อง เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

สำหรับhot-icon-wink clipart อาเซียน ชุดประจำชาติ  V. ระบายสี  ลองนำไปให้นักเรียน เด็ก ได้ ฝึกกล้ามเนื้อมือ ระบายสี สร้างเสริม จินตนาการ ค่ะ

คลิกที่ภาพ ที่ต้องการ –> คลิกขวา เลือกบันทึก หรือคัดลอก …..เพื่อนำไปใช้ค่ะ

ตัวอย่าง ผลงาน ใบงานชุด ธงประจำชาติอาเซียน ที่นำ Clip art ชุดประจำชาติอาเซียน ไปตกแต่งเป็นใบงาน ค่ะ ใบงาน ธงประจำชาติสมาชิกอาเซียน ตัวอย่างใบงาน

ใบงาน อาเซียน ไทย

hot-icon-winkขอรับ ไฟล์ ใบงาน ธงประจำชาติสมาชิกอาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ ..

 กรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และถูกต้อง เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

*ขอไม่ส่ง ไฟล์ สำหรับข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน /// และไม่ถูกต้อง ค่ะ 


nuy2

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,949 other followers