คลังเก็บบล็อก

วาด angry birds

Angry birds

วาดภาพ angry birds จาก Flash กันเถอะ

1. วาดเส้นโครงร่าง ใช้เครื่องมือ วาดวงกลม และเส้นตรง ดังภาพ    ตั้งชื่อ layer 1 “ร่าง”

2. เพิ่ม layer 2 ตั้งชื่อ “หัว” วาดหัว angry birds Read the rest of this entry