คลังเก็บบล็อก

Kids math

แนะนำ app สำหรับวิชาคณิตศาสตร์

Download Free  :   Kids math

แนะนำการใช้งาน

1. ปัญหาเรื่องการแสดงผลเกี่ยวกับ ฟอนต์ ผู้อ่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเพื่อ อ่านได้ ปกติ(หมดปัญหาเรื่องฟอนต์ค่ะ)

2. app ใน andiron สำหรับอ่าน install  free >>>> Scribd Reader