คลังเก็บบล็อก

สระไทย>>>Apps สอนสระไทย

Apps สระไทย Easy learning Thai vowel  

Apps สอน การอ่านสระไทย  เด็กจะได้ เรียนรู้สระภาษาไทยทั้ง 32 เสียง ในรูปแบบง่าย เหมาะสำหรับเด็กระดับชั้นอนุบาล – ป.1 โหลด Apps สระไทย

มาดูกัน Apps มีอะไรให้เด็ก ๆ ได้เล่นบ้าง

เมื่อเข้าไป Apps สระไทย จะพบ หน้าตา Apps ที่เรียบง่าย ๆ  เด็ก ๆ  สามารถเลือก สระแล้วอ่านตามเสียงสระที่ได้ยิน

มาดูคลิป ที่ คุณ kphaisan ได้ เผยแพร่ไว้ใน youtube

สำหรับคุณครูที่จะนำไปใช้สอนในชั้นเรียน Apps นี้

 คงเป็นการให้นักเรียนไปทบทวน ฝึกอ่านออกเสียง …แต่ถ้าอยากเพิ่มความน่าสนใจและนำไปใช้ชั้นเรียน คงต้องแนะนำว่า คุณครูควรต่อโปรเจ็คเตอร์ หรือใช้เครื่องแท็บเล็ตของ คุณครูเพียงเครื่องเดียว แต่ต่อเสียงออกลำโพง เพื่อการได้ยินเสียงที่ชัดเจน …เพราะ นักเรียนต้องอ่านเลียนเสียงที่ได้ยินค่ะ

คงเป็นทางเลือกในการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน หรือ สำหรับผู้ปกครองนำไปใช้ค่ะ …