คลังเก็บบล็อก

แนวปฏิบัติในการแจกคอมพิวเตอร์พกพา (แท็บเล็ต)

กระทรวงศึกษาธิการ ได้แจกจ่าย Tablet xป.1 ให้แก่โรงเรียนในสังกัด แล้วนั้นในการนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า หากโรงเรียนได้รับเครื่อง Tablet แล้ว ภายใน 15 วันหากเครื่อง Tablet ไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนเครื่องใหม่ภายใน 5 วันทำการ
(ตามเงื่อนไขการรับประกัน)
ทั้งนี้โรงเรียนสามารถส่งเครื่องเปลี่ยนได้โดยตรงที่ศูนย์บริการหลังการขายทั่วประเทศ
รายละเอียด http://www.advice.co.th/otpc/

ขอบคุณ obec.go.th

ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

แจ้ง ศูนย์บริการซ่อมและบำรุงรักษา Tablet

 โครงการอบรมศึกษานิเทศก์ด้านบูรณาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet)เพื่อยกระดับการเรียนการสอน

ตรวจสอบ  ศูนย์บริการ OTPC

ศูนย์บริการซ่อมเครื่องแท็บเล็ต ป.1 ที่ บริษัท Advice Distributions จำกัด

ได้ทำสัญญารับจ้างซ่อมแซมเครื่องแท็บเล็ต ของ นร. ป.1 ในจังหวัดของท่าน มีดังต่อไปนี้
ศูนย์บริการใหญ่ บริษัท สโคป (ประเทศไทย) จำกัด อาคาร PCC เลขที่ 49/99 อาคาร PCC

 ถนนประชาชื่น ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทร. 02-9535186