คลังเก็บบล็อก

ตอนที่ 3: ประโยชน์ของ Tablet ด้านการศึกษา

“ประโยชน์ของ Tablet ในด้านการศึกษา” – มารู้จักประโยชน์ของการใช้ Tablet ในด้านการศึกษากัน ความสามารถมากมาย เมื่อใช้ Tablet แทนตำราเรียน ช่วยบันทึกข้อมูลการเรียน การสอนได้หลายรูปแบบ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือใช้แทนสื่อการเรียนการสอนขอบคุณ รายการ “โทรทัศน์ครู” ชุด “แท็บเล็ต”

Vodpod videos no longer available.