คลังเก็บบล็อก

ตอนที่ 4 “วิธีการใช้งาน Tablet “

ตอนที่ 4 “วิธีการใช้งาน Tablet” เริ่มต้นเรียนรู้ วิธีการใช้งานเครื่อง Tablet ปุ่ม หน้าจอ คำสั่ง application ต่างๆ จะช่วยให้เกิดความเชี่ยวชาญในการทำงานมากขึ้น >>> ขอบคุณ รายการ “โทรทัศน์ครู” ชุด “แท็บเล็ต”

Vodpod videos no longer available.

โฆษณา

ตอนที่ 3: ประโยชน์ของ Tablet ด้านการศึกษา

“ประโยชน์ของ Tablet ในด้านการศึกษา” – มารู้จักประโยชน์ของการใช้ Tablet ในด้านการศึกษากัน ความสามารถมากมาย เมื่อใช้ Tablet แทนตำราเรียน ช่วยบันทึกข้อมูลการเรียน การสอนได้หลายรูปแบบ เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตไร้สาย หรือใช้แทนสื่อการเรียนการสอนขอบคุณ รายการ “โทรทัศน์ครู” ชุด “แท็บเล็ต”

Vodpod videos no longer available.

ตอนที่ 2: Tablet ต่างจาก PC และ Notebook อย่างไร

“Tablet ต่างจาก PC และ Notebook อย่างไร” – ความแตกต่างระหว่าง Tablet กับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC และ Notebook ง่ายๆ คือ ความสามารถที่ย่อส่วนลงมา >><<
Vodpod videos no longer available.

ตอนที่ 1: Tablet คืออะไร

ตอนที่ 1 “Tablet คืออะไร” – เรียนรู้และทำความรู้จักว่า อุปกรณ์ที่เรียกว่า แท็บเล็ต คืออะไร ….
ขอบคุณ รายการ “โทรทัศน์ครู” ชุด “แท็บเล็ต”
Vodpod videos no longer available.