คลังเก็บบล็อก

งานชิ้นที่ 4_2554

งานนักเรียน 4_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การเชื่อมโยงเอกสาร โดยจะเป็นการเชื่อมโยงภายในเอกสาร ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ คำขวัญประจำจังหวัด 3 จังหวัด ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นคว้า หา ข้อมูล คำขวัญประจำจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด

2. จัดเอกสาร ดังนั้น

  • หน้าที่ 1  พิมพ์ รายชื่อจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด (ที่ค้นคว้าข้อมูลไว้แล้ว)
  • หน้าที่ 2-4 พิมพ์ ชื่อจังหวัด คำขวัญ จังหวัดละ 1 หน้า ตกแต่งให้สวยงาม

3. การเชื่อมโยง ภายในเอกสาร

  • กำหนดที่คั้นหน้า  ดังนี้   คลิกหน้าที่ต้องการจะเชื่อมโยงไป (ในตัวอย่าง หน้าที่ 2)….. แทรก—> ที่คั้นหน้า —> ตั้งชื่อ ลพบุรี —> คลิก  เพิ่ม ดังภาำพ Read the rest of this entry

งานนักเรียน 3_2554

งานนักเรียน 3_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การแทรกแผนภูมิ ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถนำเสนองานด้วย แผนภูมิ ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ แทรกแผนภูมิ  ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการแทรกแผนภูมิ

1.  คลิก แทรก  –>  แผนภูมิ ดังภาพ

2. เลิอกรูปแบบของ แผนภูมิ ที่ต้องการ ในที่นี้ ให้เลือก รูปแบบแผนภูมิ คลอลัมน์ —> แผนภูมิ คลอลัมน์แบบกลุ่ม จากนั้น กด ตกลง

Read the rest of this entry

งานนักเรียน 2_2554

งานนักเรียน 2_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การใช้งาน แม่แบบเอกสาร ของ โปรแกรม Word 2007 ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถสร้างงานเอกสารได้ สวย ง่าย รวดเร็วค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ ทำรายงาน โดยใช้แม่แบบเอกสาร (รายงาน)

เรื่อง จังหวัดลพบุรี

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com (เหมือนเดิม ค่ะ)

ขั้นตอนการใช้ แม่แบบเอกสาร

1.  คลิกปุ่ม ออฟฟิต –> สร้าง   ดังภาพ

2. เลือก แม่แบบ รายงาน  คลิก ดาวน์โหลดเพื่อใช้งาน

Read the rest of this entry

งานนักเรียน 1_2554

งานนักเรียนชิ้นที่ 1_2554

ให้นักเรียนทำงานเอกสารจากโปรแกรม word 2007 ส่ง โดยมีเงื่อนไขและขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้

1.  กำหนด การวางแนวกระดาษ ให้เป็น แนวนอน…(คำสั่งการตั้งค่าหน้ากระดาษ) ดังภาพ

2. ให้นักเรียน ค้นประวัติของ สมเด็จพระนารายณ์มหาราช (อย่างย่อ ) จากนั้นคัดลอกข้อความจากเว็บไซต์เพื่อวางในชิ้นงาน Read the rest of this entry