ธงอาเซียน สำหรับระบายสี

dw

ภาพชุด ธงอาเชียน ลายเส้น สำหรับนำไปใช้ประกอบในสื่อ ใบงาน กิจกรรม ระบายสี

ตามไปโหลดที่ dookdik_greenTea_14  ห้องเรียนสะดวกใช้ …สไตล์ครูนุ้ย

ตัวอย่างSlide9 Slide10 Slide11

ASEAN Countries Language

ภาษาอาเซียน

ASEAN Countries Language

v.1 คำทักทาย

เรียนรู้ คำกล่าวทักทาย “สวัสดี” ….จากทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ สำหรับ ภาษาอาเซียน ชุดแรก จะเริ่มจาก คำกล่าวทักทาย …

นักเรียนสามารถหัดพูด คำทักทาย เริ่มด้วยคำทักทายจากประเทศเพื่อนบ้านที่เราคุ้นเคย เช่น “สะ บาย ดี” สนุกกับ ภาษาอาเซียน ASEAN Countries Language นะคะ

ขอรับไฟล์   ภาษาอาเซียน.pdf

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

hot-icon-winkภาษาอาเซียน.pdf   กรุณากรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ และเป็นจริง เพื่อจัดส่งไฟล์ ให้ค่ะ

ขอไม่ส่ง ไฟล์ สำหรับข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน /// และไม่ถูกต้อง ค่ะ

>>>>>กรุณากรอกข้อมูลในครบและถูกต้องตามจริง ค่ะ <<<<<

ภาษาอาเซียน

ASEAN Countries Language

v.2  คำขอบคุณ

มาสู่  ภาษาอาเซียน  v.2  คำขอบคุณ กล่าวขอบคุณ….จากทุกประเทศ ในกลุ่มประเทศสมาชิก อาเซียน ทั้ง 10 ประเทศ

ขอรับไฟล์   ภาษาอาเซียน v.2 คำขอบคุณ .pdf

hot-icon-winkกรุณากรอกข้อมูลให้ครบ และถูกต้อง เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

*ขอไม่ส่ง ไฟล์ สำหรับข้อมูลที่กรอกไม่ครบถ้วน /// และไม่ถูกต้อง ค่ะ 

 

 

ธงอาเซียน …ASEAN FLAG

ธงอาเซียน …ASEAN FLAG

ธงอาเซียน 

ASEAN FLAG

ความหมาย ของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่ อยู่ใน ธงอาเซียน ตามที่ กฎบัตรสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำหนดไว้

hot-icon-winkขอรับไฟล์   ธงอาเซียน.pdf

กรุณากรอกข้อมูล เพื่อจัดส่ง ไฟล์ ทาง E-mail ค่ะ

ธงอาเซียน.pdf   กรุณากรอกข้อมูลเพื่อส่งไฟล์ ให้ค่ะ

hot-icon-winkใบงานสำหรับ ธงอาเซียน ค่ะ …(ลองนำไปใช้กันนะคะ …^_^)

ใบงาน อาเซียน

ใบงาน ธงอาเซียน .pdf

ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด …

ตอบ ข้อหารือการมอบโอนเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ( แท็ปเล็ต ) กรณีนักเรียนย้ายไปโรงเรียนต่างสังกัด เอกสาร กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่ กค ( กวพ ) 0421.3/20844

(ที่มา : http://www.obec.go.th/documents/38040)

ติดตาม

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 3,439 other followers