วาดภาพ ด้วย PowerPoint : ดอกเข็ม ห้อง ป.6/2

ชิ้นงานที่ 2 การวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint ดอกเข็ม

สำหรับการเริ่มต้นของการฝึกวาด ถือว่า นักเรียนเริ่มมีทักษะการวาดมากขึ้น ฝึกบ่อย ๆ จะเก่งขึ้น

ะคะ

 

Advertisement

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : ดอกเข็ม ห้อง ป.6/7

ชิ้นงานที่ 2 การวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint ดอกเข็ม

สำหรับการเริ่มต้นของการฝึกวาด ถือว่า นักเรียนเริ่มมีทักษะการวาดมากขึ้น ฝึกบ่อย ๆ จะเก่งขึ้นนะคะ

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : เต่า ห้อง ป.6/7

ชิ้นงานการวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint

วาดภาพ ด้วย PowerPoint : เต่า ห้อง ป.6/6

ชิ้นงานการวาดภาพ จากโปรแกรม PowerPoint