วันเด็กแห่งชาติ 2544

เด็กเอ๋ยเด็กดี

เด็กเอ๋ยเด็กดีต้องมีหน้าที่ 10 อย่างด้วยกัน (ซ้ำ)

หนึ่ง นับถือศาสนา

สอง รักษาธรรมเนียมมั่น

สาม เชื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์

สี่ วาจานั้น ต้องสุภาพอ่อนหวาน

ห้า ยึดมั่นกตัญญู

หก เป็นผู้รู้รักการงาน

เจ็ด ต้องศึกษาให้เชี่ยวชาญ ต้องมานะบากบั่น ไม่เกียจไม่คร้าน

แปด รู้จักออมประหยัด

เก้า ต้องซื่อสัตย์ตลอดกาล น้ำใจนักกีฬากล้าหาญ จะเหมาะกับกาลสมัยชาติพัฒนา

สิบ ทำตนให้เป็นประโยชน์ รู้บาปบุญคุณโทษ สมบัติชาติต้องรักษา เด็กสมัยชาติพัฒนาจะเป็นเด็กที่พา ชาติไทยเจริญ..(จบ)

……..เพลงนี้ เชื่อว่าหลายคนได้เคยได้ยินได้ฟัง และอาจจะได้ร้องมาแล้ว…ซึ่งว่า กี่ยุคกี่สมัยเพลงนี้ก็ยังคงอยู่ในใจและความทรงจำอยู่เสมอ…เพลงที่ร้องง่าย เนื้อหาสื่อความหมายชัดเจน ว่า เด็กดี นั้น ควรประพฤติปฏิบัติอย่างไร ทั้งต่อตนเอง พ่อแม่ ครูอาจารย์และสังคม ด้วยถ้อยคำที่เรียบง่าย ชัดเจน

……..ก็หวังว่า 10 ข้อนี้ จะยังคงอยู่ในตัวเด็กไทยทุกคน เพื่อเด็กในวันนี้คือ ผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า…ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้เกิดมี “วันเด็ก” ขึ้นมา  ซึ่งกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกปี….

…….วันที่เด็ก ๆ ทั่วประเทศรอคอย และวันนี้ก็เป็นวันที่ผู้ใหญ่หลายท่านได้ทำหน้าที่ผู้ใหญ่ใจดีกับเด็ก ๆ (ที่จริงควรทำทุกวันจะดีกว่า)   ส่ิงที่ขาดไม่ได้ในวันเด็กอีกอย่างคือ

คำขวัญวันเด็ก

คำขวัญวันเด็ก…เป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการของสังคมอย่างหนึ่่งว่า สังคมขณะนี้ขาดอะไร ต้องการอะไร ผ่านถ้อยคำที่เรียบเรียงอย่างสวยหรูของท่านผู้นำประเืทศของเรา คือ ท่านนายก ของแต่ละยุคสมัย ค่ะ

สำหรับปีนี้ ท่านนายกอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได้มอบคำขวัญให้กับเด็กไทย ดังนี้

รอบคอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ

วันเด็กปีนี้ ครูของให้เด็กไทยทุกคน จงมีความสุข และ ประพฤติตนเป็นเ็ด็กดีของครอบครัว ครู และสังคมนะค่ะ

กิจกรรม

……..ให้นักเรียนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ คำว่า เ็ด็กสร้างชาติ ผ่านทาง ความคิดเห็นค่ะ…

Posted on มกราคม 8, 2011, in ครูสะกิค..kid คิด, งานนักเรียน and tagged . Bookmark the permalink. 132 ความเห็น.

 1. ด.ญ.จตุพัฒน์ เนาท่าแค ป.6/7 เลขที่ 40

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติในความคิดของหนูคือ การที่เราตั้งใจเรียนหรือเชื่อฟังครูอาจารย์ เป็นเด็กที่ดีในวันนี้ ในอนาคตข้างหน้า เราก็ต้องเจริญเติบโตเป็นผู้ ใหญ่ที่ดี เพื่อ ที่จะ พัฒนาประเทศ ชาติของเรา ถ้าในวันนี้ เราทำผิดหรือทำไม่ดี ในอนาคตประเทศชาติของเราก็อาจจะล่มจม เพราะเรา ในวันข้างหน้า
  วันเด็ก จัดขึ้นมาเพื่อให้ผู้ใหญ่เห็นความสำคัญของเด็ก เพื่อจะเป็นกำลังของชาติในวันข้างหน้า เพื่อให้ผู้รู้ว่าเด็กในวันนี้ก็คือผู้ใหญ่ในวันข้างหน้า คำขวัญวันเด็กปีนี้ก็คือ
  “ รอบครอบ รู้คิด มีจิตสาธารณะ”
  ซึ่งนายกรัฐมนตรีตั้งขึ้นมาเพื่อ ให้เด็กทุกคนของชาติ รู้ถึงว่าสังคมยุคนี้ขาดเหลืออะไร
  ด.ญ.จตุพัฒน์ เนาท่าแค เลขที่ 40 ป.6/7

 2. ด.ช.ชเยนทร์ รักงาม

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติเป็นเด้กที่มีความลี่ยวลาดมีความว่องไวเรียนเก่งมีความมานะในการเรียนมากที่สุดกว่าเขาจะได้เป็นเด็กที่ดีไม่ดื้อสนฟังครูทุกครั้งที่เรียนหนังสือและกว่าเขาจะเป็นเด็กที่สร้างชาติเขาเรียนได้สุดยอดมากและมีความมานะอย่างสูงมากกว่าเขาจะได้เป็น

  ด.ช.ชเยนทร์ รักงามป.6/7 เลขที่ 10

 3. ด.ช. ณัฐชมน อิงคนินันท์ ป.6/7 เลขที่ 4

  เด็กสร้างชาติ ในความคิดของผมคือ ให้รู้จักความคิดที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง
  เช่น ตั้งใจเรียน อ่านหนังสือ มีจิตสาธารนะ ซื่อสัตย์สุจริต เอื้อเฟื้อ
  เป็นเด็กดีของพ่อแม่ มีน้ำใจต่อผู้อื่น

  ด.ช.ณัฐชมน อิงคนินันท์ ป.6/7 เลขที่ 4

 4. ด.ช.สุวิชา กันหากุล เลขที่ เลขที่6 ป.6/7

  เด็กสร้างชาติ ในความคิดของผม คือ เด็กที่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง แล้วเด็กพวกนี้ก็สามารถทำให้ชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรืองได้ เด็กพวกนี้ต้องเป็นเด็กที่ ฉลาด มีน้ำใจ มีความรับผิดชอบ มีจิตสาธารณะ มีจินตนาการสูง ขยันไม่เกลียดคร้าน และมีความซื่อสัตย์

  ด.ช.สุวิชา กันหากุล เลขที่ 6 ชั้น ป.6/7

 5. ด.ญ.ปานประดับ หริรักษ์ ป6/7 เลขที่32

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติ หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนอยู่ในขอบเขต ไม่มั่วสุมกับยาเสพติดหรืออบายมุข
  คือเด็กที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตของตนเอง และประเทศชาติ
  เด็กที่ดีคือเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่ลักขโมยของใคร
  คำว่าเด็กสร้างชาติ บางคนอาจคิดว่าเป็นไปได้หรือที่เด็กตัวเล็กๆจะทำให้ประเทศชาติเจริญได้ แต่เมื่อเด็กได้แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ก็อาจทำให้ความคิดของทุกคนเปลี่ยนไป
  แล้วคุณล่ะเข้าใจคำว่าเด็กสร้างชาติว่าอย่างไร

 6. นพดล ภูริภัสสรกุล

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติคือเด็กที่มีความมั่นเพียงทำแต่ความดีกตัญญูรู้คุณ
  คนไม่เกรียดขานทำแต่ความดีรักชาติบ้านเมืองรักพ่อแม่พีน้อง
  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านอย่าเช่นร้างจานกวาดบ้านถูบ้านแลตั้งใจ
  เรียนไม่ติดยาสูบบุหรี่ดื่มเหล้าไม่รักขโมยของผู้อื่นทำแต่สิงดีๆ
  อดทนอดกันมีน้ำใจนักกีฬาซื่อสัตว์
  ด.ช.นพดล ภูริภัสสรกุล ป.6/7 เลขที่11

 7. เด็กหญิงรุ่งระวี เทศวัตร

  เด็กสร้างชาติ
  คำว่าเด็กสร้างชาติหมายถึงเด็กที่มีความกตัญญูรู้คุณและเป็นคนดีของสังคมและประเทศเป็นเด็กที่ใฝ่เรียนรู้สิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวมีจิตใจดีงามทำคุณให้แก่ประเทศและผู้อื่นไม่ทุจริตคดโกงผู้อื่นและเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูอาจาร์ยไม่ห็นแก่ได้แค่นี้ก็เป็นเด็กสร้าชาติได้แล้ว
  เด็กหญิงรุ่งระวี เทศวัตร เลขที่ 42 ป.6/7

 8. ด.ช.พัชรพล พุ่มสกุล ป.6/7 เลขที่9

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติทำให้ชาติบ้านเจริญรุ้งเรือง อย่างเพลง เด็กเอ๋ยเด็กดี ประเทศชาติมีแต่ความรุ้งเรืองแน่วแน่และพัฒนาประเทศชาติผมอยากทำตัวให้เหมือนเด็กสร้างชาติไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเช่น บุหรี่ สุรา ฯลฯ
  ด.ช.พัชรพล พุ่มสกุล ป.6/7 เลขที่9

 9. ด.ญ.ณิชา ถาวรกาย

  เด็กสร้างชาติ ความคิดของฉันคือ เด็กที่จะพัฒนาประเทศ โดยที่ผู้ใหญ่ให้ความดูแลเลี้ยงดูเด็กให้มีความสามารถทางปัญญา สมองและนิสัยของเด็ก เด็กถ้าได้รับความดูแลเอาใจใส่แล้ว เด็กจะเป็นคนดีมีปัญญาที่เฉลียวฉลาดและพัฒนาประเทศไทย ผู้ใหญ่ควรให้ความสำคัญแก่เด็กไม่ว่าเด็กจะทำอะไร ก็คอยสนับสนุน และคอยให้กำลังใจเด็กทุกครั้ง ในเมื่อเด็กมีปัญหา ผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแกเด็กหรือคอยช่วยเหลือเด็ก ถ้าผู้ใหญ่ให้ความสำคัญแกเด็ก และผู้ใหญ่ควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แกเด็ก เด็กก็จะเป็นคนดีที่นำพาประเทศให้รุ่งเรือง
  ด.ญ.ณิชา ถาวรกาย ป.6/7 เลขที่ 26

 10. ด.ช. พิสุทธิ์ ร่มโพธิ์ทอง

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กไทยควรอนุรักวัฒนธรรมไทย เชื่อฟังพ่อแม่,ครูอาจารย์ ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูรู้บุญคุณ
  และความดีเช่น ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน เก็บขยะเมื่อเจอขยะ
  ทำตามคำสั่งของพ่อแม่ และเป็นคนดีต่อสังคม

  ด.ช. พิสุทธิ์ ร่มโพธิ์ทอง ป.6/7 เลขที่ 13

 11. พนพกร สิงหา

  เด็กสร้างชาติของผมคือ การเคารพนับถือครูและผู้มีพระคุณกับเรา และไม่รังแกคนที่อ่อน และไม่เบียดเบียนสัตว์มีน้ำใจต่อผู้อื่นแบ่งปั่นขนมกับเพื่อนไม่รังแกเพื่อน พนพกร สิงหา เลขที่20 ป.6/7

 12. ด.ช.ดำรงเกียรติ สิมมะลา

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติ คือ เด็กที่จะทำความดีเพื่อชาติ
  โดยการ ที่ทำความดี เช่น ตั้งใจเรียนเชื่อฟังครู มีความกตัญญู ต่อ ( พ่อ แม่ )
  ถึงวันนี่จะเป็นเด็กแต่ต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและจะทำดีไปต่อๆ ไป
  ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปให้หมดซะ …. นะครับ
  ขอให้มีความสุขในวันเด็กเเห่งชาติ

 13. ด.ญ.ณัฐณิชา โพธิ์เที่ยง

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติเป็นเด็กที่ทำชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง เด็กสร้างชาติเป็นคนดีช่วยเหลือผู้อื่นเวลาที่ผู้อื่นเดือดร้อนมีความคิดที่ดีขยันและตั้งใจในสิ่งที่อยากทำ เด็กในประเทศไทยเรามีเด็กดีน้อยมาก ทำให้ประเทศชาติเดือดร้อน เพราะเด็กไทยชอบยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เหล้า เบียร์ต่างๆ
  เด็กดีต้องปฏิบัติให้เรียบร้อย ช่วยเหลือผู้อื่น เช่น ช่วยคนชราข้ามถนน ช่วยพ่อ แม่ทำงานบ้าน
  ทำความสะอาดบ้าน.
  ด.ญ.ณัฐณิชา โพธิ์เที่ยง ป.6/7 เลขที่31

 14. ด.ชอาทิตย์ โพธิ์งาม ป.6/7เลขที่3

  วันเด็กแห่งชาติ
  รู้จักสามัคคีช่วยเหลือผู้อื่นทำงานบ้านตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อย่างตั้งใจไม่ดื่อมไม่ซนช่วยทำมาหากินเป็นเด็กดีของพ่อแม่และครูบาอาจารและคนอื่นด้วย
  ด.ช.อาทิตย์ โพธิ์งาม ป.6/7เลขที่3

 15. ประภัสสรา ทองอ้วน

  เด็กสร้างชาติ
  ในความคิดของหนู…….
  หนูคิดว่าเป็นเรื่องจริง เพราะ ถ้าเด็กไทยทุกคนปฏิบัติตามเพลงเด็กเอ๋ยเด็กดีที่มี 10ข้อ
  ประเทศไทยเราก็จะเจริญก้าวหน้าพัฒนายิ่งขึ้นและเด็กไทยทุกคนทำแต่ความดีทำตาม
  กฎหมายบ้านเมืองไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขและรักษาวัฒนธรรมไทยและจารีตประเพณี
  ให้คงอยู่ต่อไปกับเด็กไทยทุกคนและทำอาชีพที่สุจริตเคารพพระมหากษัตริย์
  ด.ญ.ประภัสสรา ทองอ้วน เลขที่35 ป.6/7

 16. ด.ญ.ชวัลรัตน์ ทองมี ชั้น ป.6/7 เลขที่ 28

  เด็กสร้างชาติคือ เด็กดี ที่ขยันมีความรอบคอบ และ ตั่งใจเรียน กตัญญูต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ และซื่อสัตย์ เมื่อโตขึ้นจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และใช้ในการทำงาน
  ด.ญ.ชวัลรัตน์ ทองมี ชั้น ป.6/7 เลขที่ 28

 17. ด.ญ ลักษณารีย์ ปานจุ้ย

  เด็กสร้างชาติ
  ในความคิดของหนูก็คือเป็นเด็กที่ทำให้ชาติมีความสุขและความเจริญมีความคิดมีความสามารถในตนเองมีความซื่อสัตย์มีความประหยัดเชื่อฟังพ่อแม่ครูอาจารย์
  มีความกตัญญูกตัเวทีต่อผู้มีพระคุณ
  ด.ญลักษณารีย์ ปานจุ้ย เลขที่ 37 ป6/7

 18. ด.ญ.บัวชมพู่ วงค์ประภา

  การเป็นเด็กดีต้องมีการเคารพและนับถือผู้ใหญ่และเคารพต่อครูและผู้ปกครองและไม่เบียดเบียนผู้อื่น
  ด.ญ.บัวชมพู่ วงค์ประภา

 19. ด.ญ.นรกมล ทรัพย์ทวีป.6/7เลขที่30

  เด็กสร้างชาติ ในความคิดของฉันก็คือเป็นเด็กที่ดีมีความคิดดีไม่คิดชั่วรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่เลียนแบบของคนอื่นไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนในความคิดฉันไม่รู้ว่าในความคิดของฉันจะมีซักกี่คนที่จะเป็นเด็กสร้างชาติที่จะทำความดีเพื่อชาติเด็กทุกคนไม่ได้จะดีทุกคนหรอกต้องมีเด็กดีกับเด็กที่ไม่ดีบางคนคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีแต่ที่จริงนั้นตัวเองไม่ได้มีความจริงใจต่อคนทั่วไปเพื่อที่ประเทศของเด.ญ.นรกเด็กสร้างชาติ ในความคิดของฉันก็คือเป็นเด็กที่ดีมีความคิดดีไม่คิดชั่วรู้จักหน้าที่ของตัวเองไม่เลียนแบบของคนอื่นไม่นำของคนอื่นมาเป็นของตนในความคิดฉันไม่รู้ว่าในความคิดของฉันจะมีซักกี่คนที่จะเป็นเด็กสร้างชาติที่จะทำความดีเพื่อชาติเด็กทุกคนไม่ได้จะดีทุกคนหรอกต้องมีเด็กดีกับเด็กที่ไม่ดีบางคนคิดว่าตัวเองเป็นเด็กดีแต่ที่จริงนั้นตัวเองไม่ได้มีความจริงใจต่อคนทั่วไปเพื่อที่ประเทศของเราจะมีเด็กดีซักคนที่ทำความดีเพื่อชาติเด็กดีต้องพัฒนาชาติของเราไว้ให้ได้เพื่อที่ประเทศของเราจะได้มีเด็กดีทุกคน
  ด.ญ.นรกมล ทรัพย์ทวี ชั้นป.6/7เลขที่30

 20. พงศกร กลัดเงิน

  พ่อแม่การที่จะเป็นเด็กสร้างชาติ ก็คือ ตั้งใจเรียน นิสัยดี มีวินัย
  ใฝ่เรียนรู้เด็กสร้างชาติ คือ เด็กสร้างชาติคือเด็กนิสัยดีเรียบร้อยกตัญญูต่อ เชิดชูคุณ ธรรม เด็กสร้างชาติคือเด็กใฝ่รู้ใฝ่เรียนไม่แก้งเพื่อน
  ด.ช.พงศกร กลัดเงิน ป6/7 เลขที่15

 21. ด.ช.ดำรงเกียรติ สิมมะลาเลข26/7

  * เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติ คือ เด็กที่จะทำความดีเพื่อชาติ
  โดยการ ที่ทำความดี เช่น ตั้งใจเรียนเชื่อฟังครู มีความกตัญญู ต่อ ( พ่อ แม่ )
  ถึงวันนี่จะเป็นเด็กแต่ต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและจะทำดีไปต่อๆ ไป
  ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปให้หมดซะ …. นะครับ
  ขอให้มีความสุขในวันเด็กเเห่งชาติ *

 22. ด.ญ.ปานประดับ หริรักษ์ ป.6/7 เลขที่32

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติ หมายถึง เด็กที่ประพฤติตนอยู่ในขอบเขต ไม่มั่วสุมกับยาเสพติดหรืออบายมุข
  คือเด็กที่ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เพื่ออนาคตของตนเอง และประเทศชาติ
  เด็กที่ดีคือเด็กที่มีคุณธรรม จริยธรรม และความซื่อสัตย์ ไม่คดโกง ไม่ลักขโมยของใคร
  คำว่าเด็กสร้างชาติ บางคนอาจคิดว่าเป็นไปได้หรือที่เด็กตัวเล็กๆจะทำให้ประเทศชาติเจริญได้ แต่เมื่อเด็กได้แสดงถึงการมีคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์ก็อาจทำให้ความคิดของทุกคนเปลี่ยนไป
  แล้วคุณล่ะเข้าใจคำว่าเด็กสร้างชาติว่าอย่างไร
  ด.ญ.ปานประดับ หริรักษ์ ป.6/7 เลขที่32

 23. ด.ญ.บัวชมพู่ วงค์ประภา

  การเป็นเด็กดีต้องมีการเคารพและนับถือผู้ใหญ่และเคารพต่อครูและผู้ปกครองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นช้วยคนอื่นทํางาน
  ด.ญ.บัวชมพู่ วงค์ประภา

 24. ปวันรตน์ แตงเที่ยง ป6/7 เลขที่38

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติในความคิดของหนูต้องเป็นคนดีของพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านตั้งใจเรียน-หนังสือเป็นคนมีระเบียบวินัย มีความซื่อสัตย์ ต้องนับถือศาสนาพุทธต้องมีความสุภาพเรียบร้อยควรมีน้าใจต่อครูอาจารย์ต้องรักษาชาติไทยให้อยู่ไปกับเรานานนานคนเราต้องชาติถ้าไมรักชาติก็อย่ามาอยู่ในเมืองไทยเลยเป็นคนไทยต้องรักชาติคนเราต้องชาติถ้าไมรักชาติก็อย่ามาอยู่ในเมืองไทยเลยเป็นคนไทยต้องรักชาติศาส กษัตริย์ต้องไม่ทะเราะบาะแวงกันเราต้องรักกันถึงจะอยู่ร่วมโลกด้วยกันไมได้
  ด.ญ.ปวันรัตน์ แตงเที่ยง ป6/7 เลขที่38

 25. เกียรติศกดิ์ แย้เมองไชย

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กตัวอย่างมี10ข้อถ้าใครทำได้จะเป็นเด็กดีแต่เด็กดีจะไม่ทุจริตหรือ
  ไม่โกหกไม่โกงเงินคนอื่นและไม่พูดเท็จต้องกตัญญูกตเวทีต้องซื่อสัตว์
  ซื่อตรงไม่ขี้เกียดต้องขยันมั่มเพียรต้องตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่คูรอาจาร์
  และต้องเคารพผู้ใหญ่และเชื่อฟังผู้ใหญ่ต้องประหยัดและอดออม

  ด.ช.เกียรติศักดิ์ แย้มเมืองไชย ป6/7เลขที่14

 26. ด.ญ.มีนา ล้ำประเสริฐ ป.6/7 เลขที่27

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กจะต้องเป็นเด็กที่ไม่รังแกสัตว์ต้องรักสัตว์เห็นขยะก็เก็บแต่ถ้ากินเสร็จก็เก็บจะไม่ทิ้งตรงที่นั่งตรงถ้ามีคนเป็นเด็กที่สร้างชาติได้ประเทศไทยคงจะเจริญได้และสังคมจะยอมรับน่าจะมีเพื่อนที่ดีตลอดไปก็จะดีต่อประเทศชาติ
  ด.ญ.มีนา ล้ำประเสริฐ ป.6/7 เลขที่27

 27. ด.ญ.บัวชมพู่ วงค์ประภา

  การเป็นเด็กดีต้องมีการเคารพและนับถือผู้ใหญ่และเคารพต่อครูและผู้ปกครองและไม่เบียดเบียนผู้อื่นช้วยคนอื่นทํางาน
  ด.ญ.บัวชมพู่ วงค์ประภา เลขที24 ป.6/7

 28. ด.ช.ดำรงเกียรติ สิมมะลาเลข26/7

  * เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติ คือ เด็กที่จะทำความดีเพื่อชาติ
  โดยการ ที่ทำความดี เช่น ตั้งใจเรียนเชื่อฟังครู มีความกตัญญู ต่อ ( พ่อ แม่ )
  ถึงวันนี่จะเป็นเด็กแต่ต่อไปก็จะเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและจะทำดีไปต่อๆ ไป
  ส่วนสิ่งที่ไม่ดีก็ทิ้งไปให้หมดซะ …. นะครับ
  ขอให้มีความสุขในวันเด็กเเห่งชาติ ด.ช.ดำรงเกียรติ สิมมะลาเลข2 ป.6/7

 29. ด.ช.ณัฐวัวัตร สุวรรณพานิชย์

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติต้องมั่งแกคนอ่อนกว่าและชั่วเหลื่อผู้อื่นมีความอดออมประหรัด
  ด.ช.ณัฐวัวัตร สุวรรณพานิชย์เลขที่19 ป.6/7

 30. ด.ชภูธเนศ วิมุกติพันธ์ป.6/7 เลขที่ 1

  เด็กสร้างชาติ

  เด็กที่รอบคอบและมีจิตสาธารณะและทำงานได้และรวมทั้งงการเรียนที่ดีขึ้นและขยันอ่านหนังสือและช่วยกันทำดีเราควรจะเชื่อฟังพ่อ แม่ ครูบาอาจารณ์และมีความกตัญญูต่อพ่อแม่และครูและมีความสื่อสัตย์และพัฒนาให้ชาติไทยเจริญรักษาธรรมเนียมของชาติไทยเอาไว้รู้จักประหยัดอดออมนับถือศาสนาพูดวาจาอ่อนหวานสุภาพเรยบร้อยมีความเคารพครูบาอาจารณ์รู้จักบาปบุญคุณโทษ ด.ชภูธเนศ วิมุติพันธ์ ป6/7 เลขที่1

 31. ด.ญ. นภัสสร กอสุรรณ

  เด็กสร้างชาติ
  ความหมายของ เด็กสร้างชาติ ในความคิดของหนู คือ เด็กที่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตน และเป็นเด็กเชื่อฟังในสิ่งที่ผู้ใหญ่สอน เช่น พ่ อ แม่ และคุณครู เด็กดีทุกคนมักช่วยเหลือผู้อื่นที่กำลังเดือดร้อน และช่วยพ่อ แม่ ทำงานบ้า และหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว เช่นเก็บผักไปขายประเทศไทยนี้ยังมีเด็กบางคนที่บ้านยากจนแต่ตั้งใจเรียนหนังสือและหารายได้เลี้ยงครอบครัวนี่คือ ความหมายของเด็กสร้างชาติค่ะ
  ด.ญ. นภัสสร กอสุวรรณ ป.๖/๗ เลขที่ ๒๙

 32. ด.ช.ศิรพงค์

  เด็กสร้างชาติ
  เด็กสร้างชาติ มีเด็กที่มีจิตสารทาราณะคาวมรอบคอบฟันพ่อแม่ครูอาจารณ์
  มีนำใจนักกีฟาอ่อนนอบถอมตนปยัดเงินพ่อแม่รักสาคำสานยาที่พูด
  พูดสุภาพกตันยูรู้คูณ

  ด.ช.ศิรพงศ์ คงสบาย ป.6/7 เลขที่23