ทวิตเตอร์ คืออะไร…

»»»»»»เราเคยได้ยินคำว่า Twitter ทวิตเตอร์ กันบ่อย ๆ…แต่ทราบไหมว่า.ทวิตเตอร์ คือะไร…แล้วทวิตเตอร์ เหมือนหรือแตกต่างจาก การเล่น MSM MSN ที่เราคุ้นเคยอย่างไร

 

Posted on กรกฎาคม 4, 2010, in Twitter..ทวิตเตอร์. Bookmark the permalink. 345 ความเห็น.

 1. ด.ญ.วรรณพร แก้ววิกา เลขที่ 29 ป.6/1

  1.ตอบ แตกต่าง 2.ตอบ twitter จะเป็นการส่งข้อความสั้นๆ แต่MSNเป็นคำถามที่ต้องการคำตอบ

 2. ด.ญ.ปรียารัศมิ์ ราชติ ป.6/1 เลขที่36

  1.แตกต่าง
  2.เพราะว่าทวิตเตอร์ จะเป็นประโยคบอกเล่า แต่msnจะเป็นประโยคคำถามแบบตอบกันไปตอบกันมา

 3. ด.ญทัศนา วณิชย์สุวรรณ์ ป.6/1 เลขที่34

  1ตอบtwitterและsmsแตกต่างกัน
  2ตอบเพราะtwitterเป็นการคุยแบบบอกเล่าแต่smsเป็นการตั้งคำถาม

 4. ด.ญ.กรรณิการ์ จำปาดิบ ป6/1 เลขที่25

  1ตอบแตกต่าง
  2ตอบเพราะtwitterเป็นการส่งประโยคเเบบส่งโดยบอกเล่าส่วนmsnจะส่งประโยคเเบบประโยคคำถาม

 5. ด.ญ.ขนิษฐา กองมะเลิง เลขที่ 37 ป.6/1

  1.แตกต่าง
  2.เพราะtwitterเป็นการส่ง รูปแบบ,บอกเล่า,มากกว่าและ msn จะเป็นการถาม

 6. ด.ช.อัษฎา เขียววิจิตร ป.6/1 เลขที่ 3

  1.ตอบ.แตกต่างกัน
  2. ตอบ เพราะtwillerเป็นการถามหรือบอกกัน

 7. ฉัตรฒวุทย์ มาลัยวงค์ เลขที่21 ป.6/1

  1.ตอบ.แตกต่าง
  2.ตอบ.เพราะmsnจะเป็นโปรแกรมที่เราส่งไปหาคนที่เราร้จักอยู่แล้ว แต่ทวิตเตอร์เป็นการส่งข้อความแบบบอกเล่า

 8. วายุ นุ่มมณี เลขที่12 ป.6/1

  1.ตอบ เเตกต่าง
  2.ตอบ twitter เอาไว้ส่งข้อความต่างต่างเเละ msn เอาไว้ตอบคำถามต่างต่างทีคนรู้จักส่งมา

 9. ด.ญ.จันทร์จิรา เพลงยิ้ม เลขที่30 ป.6/1

  1ตอบ ต่างกัน

  2ตอบ เพราะtwitterเป็นการส่งข้อความหรือประโยคสั้นๆและเป็นประโยคบอกเล่า แต่msn จะเป็นประโยคคำถาม

 10. ด.ญ.สรัญญา พึ่งสุข ป.6/1 เลขที่ 26

  1.ตอบ แตกต่าง
  2.ตอบ ทวิตเตอร์ทำให้เรารู้ว่าคนที่เรากำลังคุยด้วยทำอะไรอยู่ในช่วงเวลานั้น

 11. ด.ญ.รามาวดี เฉลยคุณ ป.6/1 เลขที่31

  1.แตกต่าง
  2.ถ้าเป็น twltter บอกเล่า ถ้าเป็น msn จะต้องการคำตอบ

 12. อาทิตย์ หงษ์ทอง ป6/1 เลขที่19

  1.แตกต่างกัน
  ตอบเพราะtwitterเป็นการบอกเล่าmsnเป็นสิ่งส่งกันคนที่รุ้จักแล้ว

  .

 13. นพัตธร ชั่งใจ ป6/1 เลขที่9

  เป็นการไม่ต้องการคาดหวังจากคนที่เจาส่งไป

 14. ด.ช.ปรมี อินทรสว่าง ป.6/1 เลขที่ 6

  1.ตอบ แตกต่าง
  2.ตอบ เพราะทวิตเตอร์เป็นการส่งข้อความแต่msnเป็นการคุยกันอย่างต่อเนื่อง

 15. ด.ช.นาคินทร์ สนามทอง เลขที่4 ป.6/1

  twittr แตกต่างกัน เพราะ สามารถคุยกันได้

  แต่ msn เอาไว้ตอบคำถาม

 16. วรวุฒิ ร่มประเสริฐ ป.6/1 เลขที่5

  1.ตอบ แตกต่าง
  2. ตอบเป็นการส่งแบบออนไลน์แล้วเราสามารถคุยกันได้หลายคนแล้วเราสามารถรู้ ว่าตอนนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ และได้รู้ว่าคนอื่นทำอะไรอยู่

 17. ธันยากร สังขะวรป6/1 เลขที่18

  1.ต่าง
  ตอบtwitterการส่งประโยคสั้นๆและพูดคุยกับคนอื่น

 18. ด.ญ.บุศราภรณ์ สุขมั่น เลขที่33 ป.6/1

  1. ตอบ แตกต่าง
  2. ตอบ MSNส่วนใหญ่เป็นคำถาม twitter เป็นรูปแบบบอกเล่า

 19. วศิน จิตรีศัพท์ ป.6/1 เลขที่.20

  1 ตอบ เเตกต่าง
  2 ตอบ เเตกตาง เพราะ เราสามารถติดตาม follow ของคนอื่นได้

 20. ด.ช. รณฤทธิชัย กอสุระ ป6./.1 เลขที่ 7

  1. ตอบ แตกต่างกัน
  2. ตอบ เป็น การ ส่ง แบบออนไลน์

 21. ด.ญ.ธีนิดา อินมะตูม ป.6/1 เลขที่32

  1.ตอบ แตกต่าง
  2.ตอบ เพราะทวิตเตอร์เป็นประโยคบอกเล่า msnเป็นประโยคคำถาม

 22. สวัดสดีคะดิฉันชื่อด.ญ.พิชญาภัค โสภาสุข ม.1/4 เลขที่ 24

 23. ส่ง E-mail ให้ครูแล้วนะคะ

  ด.ญ.พิชญาภา โสภาสุข เลขที่ 23 ม.1/4 คะ

 24. สวัดสดีคะ ด.ญ.พิชญาภัค โสภาสุข ม.1/4 เลขที่24