Monthly Archives: กุมภาพันธ์ 2011

งานชิ้นที่ 4_2554

งานนักเรียน 4_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การเชื่อมโยงเอกสาร โดยจะเป็นการเชื่อมโยงภายในเอกสาร ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ คำขวัญประจำจังหวัด 3 จังหวัด ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการทำงาน

1. ค้นคว้า หา ข้อมูล คำขวัญประจำจังหวัด จำนวน 3 จังหวัด

2. จัดเอกสาร ดังนั้น

  • หน้าที่ 1  พิมพ์ รายชื่อจังหวัด ทั้ง 3 จังหวัด (ที่ค้นคว้าข้อมูลไว้แล้ว)
  • หน้าที่ 2-4 พิมพ์ ชื่อจังหวัด คำขวัญ จังหวัดละ 1 หน้า ตกแต่งให้สวยงาม

3. การเชื่อมโยง ภายในเอกสาร

  • กำหนดที่คั้นหน้า  ดังนี้   คลิกหน้าที่ต้องการจะเชื่อมโยงไป (ในตัวอย่าง หน้าที่ 2)….. แทรก—> ที่คั้นหน้า —> ตั้งชื่อ ลพบุรี —> คลิก  เพิ่ม ดังภาำพ Read the rest of this entry

งานนักเรียน 3_2554

งานนักเรียน 3_2554

สำหรับชิ้นงานในสัปดาห์นี้ จะเป็นการเรียนรู้การเรื่อง การแทรกแผนภูมิ ค่ะ ซึ่งจะช่วยเราสามารถนำเสนองานด้วย แผนภูมิ ค่ะ

—–/>_<\—–

ภาระงานนักเรียน คือ แทรกแผนภูมิ  ในเอกสาร

ส่งผลงานทาง E-mail : koonkrunuy@gmail.com

ขั้นตอนการแทรกแผนภูมิ

1.  คลิก แทรก  –>  แผนภูมิ ดังภาพ

2. เลิอกรูปแบบของ แผนภูมิ ที่ต้องการ ในที่นี้ ให้เลือก รูปแบบแผนภูมิ คลอลัมน์ —> แผนภูมิ คลอลัมน์แบบกลุ่ม จากนั้น กด ตกลง

Read the rest of this entry